ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Olsztynie

ENERGA-OPERATOR Eksploatacja
Elbląg Sp z o.o

ENERGA Kogeneracja
Sp z o.o.

bez-tytulu

Spotkanie z Ministrem Energii

2 sierpnia br. w Warszawie odbędzie się spotkanie Prezydium Rady Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” z Ministrem Energii Panem Krzysztofem Tchórzewskim. Omawiane będą sprawy dotyczące energetyki. Grupę ENERGA reprezentować będzie Bogdan Grzybowski i Roman Rutkowski. 

bez-tytulu

Informacja z dnia 18 lipca 2017 roku

 

W dniu 18 lipca 2017 roku odbyło się kolejne spotkanie zespołu roboczego, którego zadaniem jest wypracowanie zapisów Porozumienia zabezpieczającego prawa i interesy pracownicze.
W związku ze złożonym przez część Organizacji Związkowych pismem z żądaniami sporowymi, strona pracodawcy oświadczyła, iż organizacje te są w innym miejscu negocjacji. Zarząd jest gotów do kontynuacji rozmów tylko z pozostała częścią zespołu roboczego, który będzie kontynuował prace na dotychczasowych zasadach. Po wygłoszenia oświadczenia, przez członków, którzy złożyli pismo z żądaniami sporowymi opuścili oni salę. Po przerwie pozostała część zespołu wyraziła wolę pracy nad Porozumieniem po uzupełnieniu składu. Do końca tygodnia, czyli do 21 lipca br. Strona związkowa uzupełni skład zespołu i przystąpi do dalszych prac. Kolejne spotkanie zaplanowano na początek przyszłego tygodnia.

bez-tytulu

INFORMACJA

W dniach 18-20 lipca br. odbędzie się kolejne spotkanie w sprawie Porozumienia dotyczącego zabezpieczenia praw i interesów pracowników Grupy ENERGA. Chcemy z cała stanowczością podkreślić, iż prace związane ze stworzeniem Porozumienia, które zabezpieczy pracowników na najbliższe lata jest dla NSZZ ”Solidarność” kwestią najważniejszą. Podejmowane przez nas działania mają na celu podpisanie Porozumienia w takim kształcie, aby było jak najbardziej korzystne dla wszystkich pracowników. Prosimy pozostałe Organizacje Związkowe działające w Grupie o przyłączenie się do prac związanych z tym Porozumieniem. W naszej ocenie bicie przysłowiowej piany, straszenie sporem zbiorowym oraz krytykowanie wszystkich i wszystkiego  nie sprzyja zakończeniu tych jakże trudnych negocjacji.

bez-tytulu

Koleżanki, Koledzy

W dniu wczorajszym (21.06 br.) odbyło się zapowiadane spotkanie Strony Społecznej z całym Zarządem Energa SA w sprawie negocjacji „Porozumienia dotyczącego zabezpieczenia praw i interesów  pracowniczych Grupy Energa”.

Na samym wstępie Prezes Daniel Obajtek po raz kolejny podkreślił, że wolą Zarządu jest jak najszybsze podpisanie w/w porozumienia. Stwierdził, że na  większość zawartych w Porozumieniu postulatów jest zgoda, tzn.:

– zwiększonego odpisu na ZFŚS,
– bonów z okazji Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia i Dnia Energetyka,
– kontynuacji odpisu na PPE,
– dodatkowych świadczeń „zdrowotnych”,
– okresu  obowiązywania w/w Porozumienia.

Najwięcej rozbieżności występuje w zapisach dotyczących okresu wypowiedzenia. Propozycje Zarządu są, co najmniej trzykrotnie  niższe  od naszych. Podobne rozbieżności są również w kwestii odszkodowań. Pomimo tych rozbieżnych stanowisk, Prezes Daniel Obajtek  nadmienił, że możliwe jest zawarcie Porozumienia nawet w połowie lipca br. W tym celu konieczne jest ograniczenie składu osobowego przedstawicieli strony społecznej do niezbędnego minimum tj. 12  osób, czyli do składu wyłonionego do prowadzenie negocjacji.
Jest to warunek podstawowy do kontynuacji dalszych prac nad zawarciem Porozumienia. Dodatkowym elementem pozytywnym, mającym wpływ na postęp negocjacji  jest powołanie   pełnomocnika Zarządu ds. dialogu społecznego. Tę funkcję powierzono naszemu koledze Romanowi Rutkowskiemu. Jego rolą będzie pilnowanie i zapobieganie przekłamaniom, jakie były dotąd obecne  w relacjach Pracodawca –Związki Zawodowe. Dla niewtajemniczonych przypominam, że Zarząd fizycznie nie był dotąd obecny w trakcie prowadzenia negocjacji. Reprezentowany był jedynie przez pełnomocników, od których do Zarządu nie zawsze docierała prawdziwa informacja. Należy pamiętać, że po stronie społecznej, wśród innych związkowców też nie brakowało „życzliwych”, siejących zamęt i prowadzących własną „politykę”.

Podsumowując: w przyszłą środę (28.06) spotykają się prawnicy strony związkowej i pracodawcy i dopinają kwestie prawne.  Następnie do prac przystępuje „krótki” (12-osobowy) zespół negocjacyjny i strony ustalają wspólne zapisy.

Na zakończenie należy również dodać, że ze strony Zarządu nie ma przeszkód, co do prowadzenie i zakończenia pozytywnie tematu ”placówki”, lecz warunkiem jest podpisanie w/w Porozumienia. Mamy nadzieje, że w realizacji tych zadań nie będą przeszkadzali przewodniczący innych związków. Odłożą na bok swoje własne ambicje i będą działali we wspólnym interesie i na rzecz wszystkich pracowników.

O dalszym postępie będziemy Was informowali na bieżąco.

 

bez-tytulu

INFORMACJA 

W związku z pojawiającymi się informacjami, których autorami są przewodniczący innych związków zawodowych pragniemy poinformować, iż nasz kolega Roman Rutkowski znalazł się w Zarządzie ENERGA SA, jako pełnomocnik po to, aby pomóc w zawarciu Porozumienia (nowej Umowy Społecznej), które w chwili obecnej jest dla nas priorytetem!!! Został powołany na tą funkcję również po to, aby odtworzyć Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy (PUZP), który został rozwiązany przez poprzednie zarządy. Pragniemy przypomnieć, że z PUZP-u wynikają min zapisy dotyczące:
– zasad wypłacania dodatkowego wynagrodzenia za pełnienie pogotowia technicznego (domowego);
– zasad i norm korzystania z energii elektrycznej;
– zasad przyznawania i wypłacania jednorazowych odpraw emertalno-rentowych;
– zasad ustalania stawek wynagrodzenia.

To właściwie dzięki staraniom „Solidarności” może dojść do realizacji tak ważnych dla wszystkich pracowników Grupy ENERGA spraw. Niestety przewodniczący innych związków zawodowych pomimo zajmowanych stanowisk na najwyższych szczeblach w strukturach związkowych nie potrafią wnieść nic konstruktywnego do prowadzonych rozmów.
Nasi „Koledzy” musza się jeszcze wiele nauczyć w temacie prowadzenia negocjanci. Wskazane jest również, aby zajęli się oni pracą związkową, a nie martwili się o „Solidarność” – MY mamy się bardzo dobrze i dalej będziemy walczyć o zabezpieczenie Pracowników.

Kolejne spotkanie zaplanowane zostało na 21-22 czerwca br. O jego efektach na pewno Was poinformujemy.

bez-tytulu

DYWIDENDA 2017

Zarząd Energi zarekomendował walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy z zysku netto za 2016 roku w wysokości 0,19 zł za akcję, czyli 10 proc. zysku netto.Zysk netto Energi za 2016 rok wyniósł 783 542 643,96 zł. Zarząd spółki rekomenduje, aby na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczyć 10 proc. zysku, czyli 78 672 751,66 zł, natomiast pozostałe 90 proc. zysku, czyli 704 869 892,30 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy. bez-tytulu

Związki zawodowe wzywają Zarząd do podjęcia dialogu społecznego

społecznegobez-tytulu

Związki zawodowe za wszelką cenę dążą do podpisania porozumienia

bez-tytulu

bez-tytulu

„Solidarność”  domaga się podpisania porozumienia !

bez-tytulu

W dniu 5 października br. NSZZ „Solidarność” przekazała dla Zarządu ENERGA SA projekt Porozumienia w sprawie zabezpieczenia praw pracowniczych, socjalnych i związkowych dla pracowników Grupy ENERGA. W Porozumieniu tym zawarte zostały postulaty, oparte na analizie obowiązującej Umowie Społecznej 1/1 GK ENERGA  2007, przy uwzględnieniu doświadczenia związanego z jej realizacją przez Pracodawców w  toku procesów restrukturyzacyjnych jakie przeprowadzono w Grupie ENERGA  na przestrzeni ostatnich lat.

Porozumienie to ma zastąpić dotychczasową Umowę Społeczną z 2007 r.

Po 77 dniach od przedstawienia przedmiotowego projektu Porozumienia Pan Prezes raczył przesyłać odpowiedź na nasze pismo, w której jednoznacznie napisał, że Porozumienie to jest zbędne!!! Z treścią możecie zapoznać się poniżej, a wnioski wyciągnijcie sami.

bez-tytulu

 

bez-tytulu

MKK NSZZ Solidarność złożyła projekt Porozumienia w sprawie zabezpieczenia praw pracowniczych, socjalnych
i związkowych dla pracowników
Grupy ENERGA 

slajd1

slajd2


  


 

 


czas20na20solidarno

Hymn Solidarności

posłuchaj tekst hymnu