ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Olsztynie

ENERGA-OPERATOR Eksploatacja
Elbląg Sp z o.o

ENERGA Kogeneracja
Sp z o.o.

bez-tytulu

 

 

12 stycznia 2018r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie. Delegaci zebrali się w celu wyborów władz na kadencję 2018-2022. Poniżej przedstawiamy wyniki wyborów

Przewodniczącym naszej organizacji został kol. Bogdan Grzybowski

Okręg Funkcja SPNS EOP
Iława przewodniczący Borowiecki Bogdan Kaniewski Piotr
Ostróda przewodniczący Rąpała Iwona Nejman Leszek
Szczytno przewodniczący Mikołajczak Grzegorz Dzieżyk Jerzy
Lidzbark
Warmiński
przewodniczący Pietrosian Janusz Obrębski Marek
Kętrzyn przewodniczący Wargosz Jerzy Jaświn Jacek
Olsztyn przewodniczący Plewka Adam Chmiel Marek
Olsztyn
Dyrekcja
przewodniczący Grzybowski Bogdan
Służby
techniczne (1)
przewodniczący Białosiewicz Cezary
Służby
techniczne (2)
przewodniczący Żemło Piotr

Skarbnikiem został wybrany kol.Bogdan Pijanowski, natomiast Sekretarzem została kol. Marta Archacka.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy w komisji MOZ.

 

 

bez-tytulu

 

 

INFORMACJA

12 stycznia 2018 r. odbędzie się Walne Zebranie Delegatów Międzyzakładowej Organizacji NSZZ „Solidarność” przy ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie na kadencję 2018-2022.

 

bez-tytulu

 

 

Solidarność, w trosce o Pracowników nie podpisała Porozumienia

 

bez-tytulu

 

 

POROZUMIENIE PŁACOWE 2018

Organizacje Związkowe, które we wrześniu br. podpisały Porozumienia w sprawie zabezpieczenia praw pracowniczych, socjalnych i związkowych dla pracowników Grupy ENERGA podpisały w dniu wczorajszym (22.11.2017r.) Porozumienie zbiorowe w sprawie określenia wzrostu płac Pracowników Grupy na rok 2018.

bez-tytulu

 

 

Stanowisko Organizacji Związkowych NSZZ „Solidarność” w sprawie wydzielenia Logistyki

bez-tytulu

 

 

Ogłoszenie dotyczące wyborów na kadencję 2018-2022 w okręgu wyborczym nr 4  SPNS służby techniczne 2

bez-tytulu

 

 

Ogłoszenie dotyczące wyborów na kadencję 2018-2022 w okręgu wyborczym nr 4  SPNS służby techniczne 1

 

bez-tytulu

 

 

 

Ogłoszenie dotyczące wyborów na kadencję 2018-2022 w okręgu wyborczym nr 1  EOP Olsztyn Dyrekcja 


bez-tytulu

 

 

Ogłoszenie dotyczące wyborów na kadencję 2018-2022 w okręgu wyborczym nr 6  EOP Szczytno

 

bez-tytulu

 

 

Ogłoszenie dotyczące wyborów na kadencję 2018-2022 w okręgu wyborczym nr 7  EOP Iława

bez-tytulu

 

 

Ogłoszenie dotyczące wyborów na kadencję 2018-2022 w okręgu wyborczym nr 8 SPNS Iława

bez-tytulu

 

 

Ogłoszenie dotyczące wyborów na kadencję 2018-2022 w okręgu wyborczym nr 7 SPNS Szczytno 

bez-tytulu

 

 

Ogłoszenie dotyczące wyborów na kadencję 2018-2022 w okręgu wyborczym nr 3 SPNS Olsztyn

bez-tytulu

 

Ogłoszenie dotyczące wyborów na kadencję 2018-2022 w okręgu wyborczym nr 4 EOP Olsztyn

bez-tytulu

 

 

Ogłoszenie dotyczące wyborów na kadencję 2018-2022 w okręgu wyborczym nr 3 EOP Lidzbark Warmiński

bez-tytulu

 

 

Ogłoszenie dotyczące wyborów na kadencję 2018-2022 w okręgu wyborczym nr 2 EOP Kętrzyn

bez-tytulu

 

 

Ogłoszenie dotyczące wyborów na kadencję 2018-2022 w okręgu wyborczym nr 2 SPNS Lidzbark Warmiński

bez-tytulu

 

 

 

 

Ogłoszenie dotyczące wyborów na kadencję 2018-2022 w okręgu wyborczym nr 1 SPNS Kętrzyn


bez-tytulu

 

 

Komunikat w sprawie wyborów na kadencję 2018-2022

Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie działając na podstawie Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”  powołała Zakładową Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów władz i delegatów na kadencję 2018-2022.
W skład Zakładowej Komisji Wyborczej wchodzą członkowie Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

bez-tytulu

 

 

INFORMACJA

w dniach 13-14 listopada br. odbędzie się kolejna tura rozmów dotycząca wzrostu wynagrodzeń dla Pracowników Grupy.

bez-tytulu

 

 

ROZMOWY PŁACOWE

W dniach 11-12 października br. organizacje związkowe, które podpisały Porozumienie kolejny raz spotkały się ze stroną Pracodawcy. Tematem spotkania były sprawy płacowe.  Na chwilę obecną  strony są w trakcie rozmów. Termin następnego spotkania wyznaczono na dzień 18 października br.

bez-tytulu 

 

Informacja prawna dotycząca zapisów Porozumienia w sprawie zabezpieczenia praw pracowniczych, socjalnych i związkowych dla pracowników Grupy ENERGA z dnia 18.09.2017r.

 

bez-tytulu

 

 

INFORMACJA

28 września br. odbędzie się spotkanie Organizacji związkowych będących stroną Porozumienia w sprawie zabezpieczenia praw pracowniczych, socjalnych i związkowych dla Pracowników Grupy ENERGA z Zarządem ENERGA SA.
Tematem spotkania będzie porozumienie płacowe (zgodnie z art.13 Porozumienia z dnia 18.09.17r.).

bez-tytulu

 

 


bez-tytulu

 

 

KOMUNIKAT 

POROZUMIENIE ENERGA

bez-tytulu

 

 

Porozumienie w sprawie zabezpieczenia praw pracowniczych, socjalnych i związkowych dla Pracowników Grupy ENERGA podpisane 

Tak jak pisaliśmy poniżej, 18 września br zostało podpisane Porozumienie  w sprawie zabezpieczenia praw pracowniczych, socjalnych i związkowych dla Pracowników Grupy ENERGA.
Wejdzie ono w życie 19 września i będzie obowiązywało do 31 grudnia 2023 roku. Porozumienie zostało podpisane przez 32 pracodawców Grupy Energa i większość działających w niej organizacji związkowych . Obejmie ponad 8 800 pracowników. 

bez-tytulu

 

 

18 września br. podpisanie Porozumienia 

W dniu 18 września br. Organizacje związkowe, które parafowały projekt Porozumienia oraz Pracodawcy podpiszą Porozumienie w sprawie zabezpieczenia praw pracowniczych, socjalnych i związkowych dla Pracowników Grupy ENERGA.

 

bez-tytulu

 

 

Porozumienie w sprawie zabezpieczenia praw pracowniczych zostało parafowane

W dniu wczorajszym  (11.08.17) zespół negocjacyjny ds. podpisania Porozumienia w sprawie zabezpieczenia praw pracowniczych, socjalnych i związkowych dla Pracowników GRUPY ENERGA oraz przedstawiciele Pracodawcy uzgodnili ostateczną wersje i ja parafowali. Następnym krokiem zmierzającym do podpisania Porozumienia jest uzyskanie wymaganych zgód korporacyjnych, uwzględniających min.: konieczność przedłożenia projektu Porozumienia Radzie Nadzorczej ENERGA SA.
Poniżej notatka ze spotkania. O dalszych szczegółach będziemy Was informowali.

Notatka ze spotkania zespołu negocjacyjnego ds. projektu porozumienia z dnia 11 sierpnia 2017t.

bez-tytulu

W Warszawie 2 sierpnia 2017 r. odbyło się spotkanie Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” z Ministrem Energii Krzysztofem Tchórzewskim. Spotkanie zostało zorganizowanie na wniosek  Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”, jako cykl spotkań Krajowych Sekcji zrzeszonych w SGiE NSZZ „Solidarność”. W spotkaniu udział wzięli Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, Wiceminister Energii Andrzej Piotrowski, Wiceminister Energii Grzegorz Tobiszewski, oraz Dyrektor Departamentu Energii Edward Słoma. Stronę NSZZ „Solidarność” reprezentowało Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność”. Ideą cyklu spotkań z ministrem, jest możliwość omówienia zagadnień  jakie zdaniem związku stwarzają zagrożenia dla praw pracowniczych w nowych procesach restrukturyzacyjnych, które mogą spowodować likwidację kolejnych tysięcy miejsc pracy.Głównym tematem poruszonym przez przedstawiciela Grupy ENERGA Bogdana Grzybowskiego była kwestia Porozumienia dotyczącego zabezpieczenia praw i interesów pracowników. Prezydium KSE NSZZ „Solidarność” zaapelowało do Ministra Energii o zwrócenie szczególnej uwagi w kwestii zawierania porozumień miedzy Zarządami  i Związkami Zawodowymi w procesach restrukturyzacyjnych. Minister Energii przekazał informacje dotyczącą skierowania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych do analizy między resortowych, żeby zmiany uzgodnione przez Zespół Trójstronny ds. Branży Energetycznej zostały jak najszybciej wdrożone w życie. Strony ustaliły, że jest potrzeba cyklicznych spotkań. Umożliwią one  bezpośredni przekaz w kwestiach spornych, efektem których będą wypracowane wspólne mechanizmy  do ich rozwiązania.

bez-tytulu

W dniach 31 lipca i 1 sierpnia br. odbyła się kolejna tura rozmów w sprawie Porozumienia dotyczącego zabezpieczenia praw i interesów pracowniczych. Negocjacje wciąż trwają. Czasem wydawać się może, że stanowiska stron zbliżają się, by po chwili oddalić się całkowicie i uczynić porozumienie całkiem niemożliwym.

Kolejne spotkanie zaplanowane jest na przyszły tydzień (konkretna data nie jest jeszcze ustalona). Na chwilę obecną nie informujemy Was o szczegółach Porozumienia, ponieważ sytuacja jest bardzo dynamiczna i zmienia się ze spotkania na spotkanie.

Koleżanki, Koledzy
proszę o cierpliwość i nieuleganie emocjom. Jednego możecie być pewni, że jako zespół reprezentujący pracowników dołożymy wszelkich starań, aby maksymalnie zabezpieczyć pracowników na kolejne lata. Stabilność zatrudnienia jest dla nas priorytetem.

Tekst Porozumienia, po jego zaparafowaniu przez strony (o ile do tego dojdzie), zostanie przekazany do wewnątrzzwiązkowych negocjacji.

bez-tytulu

Informacja

W dniach 26-27 lipca br. odbyło się kolejne spotkanie dotyczące Porozumienia zabezpieczającego prawa i interesy pracowników. Zespół roboczy w nowym składzie (bez przedstawicieli organizacji Związkowych, którzy wystąpili z żądaniami sporowymi) przedstawił ”udoskonaloną” wersję porozumienia.  W kwestiach, które do tej pory budziły wiele zastrzeżeń Zespół roboczy i przedstawiciele Zarządu wypracowali wspólne zapisy. Jednak nie we wszystkich sprawach, udało się wypracować zapisy, które były by do przyjęcia przez obie strony. Dlatego też będą one przedmiotem spotkania Zespołu roboczego z Prezesem Danielem Obajtkiem w dniu 31 lipca br.

bez-tytulu

Spotkanie z Ministrem Energii

2 sierpnia br. w Warszawie odbędzie się spotkanie Prezydium Rady Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” z Ministrem Energii Panem Krzysztofem Tchórzewskim. Omawiane będą sprawy dotyczące energetyki. Grupę ENERGA reprezentować będzie Bogdan Grzybowski i Roman Rutkowski. 

bez-tytulu

Informacja z dnia 18 lipca 2017 roku

 

W dniu 18 lipca 2017 roku odbyło się kolejne spotkanie zespołu roboczego, którego zadaniem jest wypracowanie zapisów Porozumienia zabezpieczającego prawa i interesy pracownicze.
W związku ze złożonym przez część Organizacji Związkowych pismem z żądaniami sporowymi, strona pracodawcy oświadczyła, iż organizacje te są w innym miejscu negocjacji. Zarząd jest gotów do kontynuacji rozmów tylko z pozostała częścią zespołu roboczego, który będzie kontynuował prace na dotychczasowych zasadach. Po wygłoszenia oświadczenia, przez członków, którzy złożyli pismo z żądaniami sporowymi opuścili oni salę. Po przerwie pozostała część zespołu wyraziła wolę pracy nad Porozumieniem po uzupełnieniu składu. Do końca tygodnia, czyli do 21 lipca br. Strona związkowa uzupełni skład zespołu i przystąpi do dalszych prac. Kolejne spotkanie zaplanowano na początek przyszłego tygodnia.

bez-tytulu

INFORMACJA

W dniach 18-20 lipca br. odbędzie się kolejne spotkanie w sprawie Porozumienia dotyczącego zabezpieczenia praw i interesów pracowników Grupy ENERGA. Chcemy z cała stanowczością podkreślić, iż prace związane ze stworzeniem Porozumienia, które zabezpieczy pracowników na najbliższe lata jest dla NSZZ ”Solidarność” kwestią najważniejszą. Podejmowane przez nas działania mają na celu podpisanie Porozumienia w takim kształcie, aby było jak najbardziej korzystne dla wszystkich pracowników. Prosimy pozostałe Organizacje Związkowe działające w Grupie o przyłączenie się do prac związanych z tym Porozumieniem. W naszej ocenie bicie przysłowiowej piany, straszenie sporem zbiorowym oraz krytykowanie wszystkich i wszystkiego  nie sprzyja zakończeniu tych jakże trudnych negocjacji.

bez-tytulu

Koleżanki, Koledzy

W dniu wczorajszym (21.06 br.) odbyło się zapowiadane spotkanie Strony Społecznej z całym Zarządem Energa SA w sprawie negocjacji „Porozumienia dotyczącego zabezpieczenia praw i interesów  pracowniczych Grupy Energa”.

Na samym wstępie Prezes Daniel Obajtek po raz kolejny podkreślił, że wolą Zarządu jest jak najszybsze podpisanie w/w porozumienia. Stwierdził, że na  większość zawartych w Porozumieniu postulatów jest zgoda, tzn.:

– zwiększonego odpisu na ZFŚS,
– bonów z okazji Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia i Dnia Energetyka,
– kontynuacji odpisu na PPE,
– dodatkowych świadczeń „zdrowotnych”,
– okresu  obowiązywania w/w Porozumienia.

Najwięcej rozbieżności występuje w zapisach dotyczących okresu wypowiedzenia. Propozycje Zarządu są, co najmniej trzykrotnie  niższe  od naszych. Podobne rozbieżności są również w kwestii odszkodowań. Pomimo tych rozbieżnych stanowisk, Prezes Daniel Obajtek  nadmienił, że możliwe jest zawarcie Porozumienia nawet w połowie lipca br. W tym celu konieczne jest ograniczenie składu osobowego przedstawicieli strony społecznej do niezbędnego minimum tj. 12  osób, czyli do składu wyłonionego do prowadzenie negocjacji.
Jest to warunek podstawowy do kontynuacji dalszych prac nad zawarciem Porozumienia. Dodatkowym elementem pozytywnym, mającym wpływ na postęp negocjacji  jest powołanie   pełnomocnika Zarządu ds. dialogu społecznego. Tę funkcję powierzono naszemu koledze Romanowi Rutkowskiemu. Jego rolą będzie pilnowanie i zapobieganie przekłamaniom, jakie były dotąd obecne  w relacjach Pracodawca –Związki Zawodowe. Dla niewtajemniczonych przypominam, że Zarząd fizycznie nie był dotąd obecny w trakcie prowadzenia negocjacji. Reprezentowany był jedynie przez pełnomocników, od których do Zarządu nie zawsze docierała prawdziwa informacja. Należy pamiętać, że po stronie społecznej, wśród innych związkowców też nie brakowało „życzliwych”, siejących zamęt i prowadzących własną „politykę”.

Podsumowując: w przyszłą środę (28.06) spotykają się prawnicy strony związkowej i pracodawcy i dopinają kwestie prawne.  Następnie do prac przystępuje „krótki” (12-osobowy) zespół negocjacyjny i strony ustalają wspólne zapisy.

Na zakończenie należy również dodać, że ze strony Zarządu nie ma przeszkód, co do prowadzenie i zakończenia pozytywnie tematu ”placówki”, lecz warunkiem jest podpisanie w/w Porozumienia. Mamy nadzieje, że w realizacji tych zadań nie będą przeszkadzali przewodniczący innych związków. Odłożą na bok swoje własne ambicje i będą działali we wspólnym interesie i na rzecz wszystkich pracowników.

O dalszym postępie będziemy Was informowali na bieżąco.

 

bez-tytulu

INFORMACJA 

W związku z pojawiającymi się informacjami, których autorami są przewodniczący innych związków zawodowych pragniemy poinformować, iż nasz kolega Roman Rutkowski znalazł się w Zarządzie ENERGA SA, jako pełnomocnik po to, aby pomóc w zawarciu Porozumienia (nowej Umowy Społecznej), które w chwili obecnej jest dla nas priorytetem!!! Został powołany na tą funkcję również po to, aby odtworzyć Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy (PUZP), który został rozwiązany przez poprzednie zarządy. Pragniemy przypomnieć, że z PUZP-u wynikają min zapisy dotyczące:
– zasad wypłacania dodatkowego wynagrodzenia za pełnienie pogotowia technicznego (domowego);
– zasad i norm korzystania z energii elektrycznej;
– zasad przyznawania i wypłacania jednorazowych odpraw emertalno-rentowych;
– zasad ustalania stawek wynagrodzenia.

To właściwie dzięki staraniom „Solidarności” może dojść do realizacji tak ważnych dla wszystkich pracowników Grupy ENERGA spraw. Niestety przewodniczący innych związków zawodowych pomimo zajmowanych stanowisk na najwyższych szczeblach w strukturach związkowych nie potrafią wnieść nic konstruktywnego do prowadzonych rozmów.
Nasi „Koledzy” musza się jeszcze wiele nauczyć w temacie prowadzenia negocjanci. Wskazane jest również, aby zajęli się oni pracą związkową, a nie martwili się o „Solidarność” – MY mamy się bardzo dobrze i dalej będziemy walczyć o zabezpieczenie Pracowników.

Kolejne spotkanie zaplanowane zostało na 21-22 czerwca br. O jego efektach na pewno Was poinformujemy.

bez-tytulu

DYWIDENDA 2017

Zarząd Energi zarekomendował walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy z zysku netto za 2016 roku w wysokości 0,19 zł za akcję, czyli 10 proc. zysku netto.Zysk netto Energi za 2016 rok wyniósł 783 542 643,96 zł. Zarząd spółki rekomenduje, aby na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczyć 10 proc. zysku, czyli 78 672 751,66 zł, natomiast pozostałe 90 proc. zysku, czyli 704 869 892,30 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy. bez-tytulu

Związki zawodowe wzywają Zarząd do podjęcia dialogu społecznego

społecznegobez-tytulu

Związki zawodowe za wszelką cenę dążą do podpisania porozumienia

bez-tytulu

bez-tytulu

„Solidarność”  domaga się podpisania porozumienia !

bez-tytulu

W dniu 5 października br. NSZZ „Solidarność” przekazała dla Zarządu ENERGA SA projekt Porozumienia w sprawie zabezpieczenia praw pracowniczych, socjalnych i związkowych dla pracowników Grupy ENERGA. W Porozumieniu tym zawarte zostały postulaty, oparte na analizie obowiązującej Umowie Społecznej 1/1 GK ENERGA  2007, przy uwzględnieniu doświadczenia związanego z jej realizacją przez Pracodawców w  toku procesów restrukturyzacyjnych jakie przeprowadzono w Grupie ENERGA  na przestrzeni ostatnich lat.

Porozumienie to ma zastąpić dotychczasową Umowę Społeczną z 2007 r.

Po 77 dniach od przedstawienia przedmiotowego projektu Porozumienia Pan Prezes raczył przesyłać odpowiedź na nasze pismo, w której jednoznacznie napisał, że Porozumienie to jest zbędne!!! Z treścią możecie zapoznać się poniżej, a wnioski wyciągnijcie sami.

bez-tytulu

 

bez-tytulu

MKK NSZZ Solidarność złożyła projekt Porozumienia w sprawie zabezpieczenia praw pracowniczych, socjalnych
i związkowych dla pracowników
Grupy ENERGA 

slajd1

slajd2


  


 

 


czas20na20solidarno