ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Olsztynie

ENERGA-OPERATOR Eksploatacja
Elbląg Sp z o.o

ENERGA Kogeneracja
Sp z o.o.

bez-tytulu

bez-tytulu

Związki zawodowe wzywają Zarząd do podjęcia dialogu społecznego

społecznegobez-tytulu

Związki zawodowe za wszelką cenę dążą do podpisania porozumienia

bez-tytulu

bez-tytulu

„Solidarność”  domaga się podpisania porozumienia !

bez-tytulu

W dniu 5 października br. NSZZ „Solidarność” przekazała dla Zarządu ENERGA SA projekt Porozumienia w sprawie zabezpieczenia praw pracowniczych, socjalnych i związkowych dla pracowników Grupy ENERGA. W Porozumieniu tym zawarte zostały postulaty, oparte na analizie obowiązującej Umowie Społecznej 1/1 GK ENERGA  2007, przy uwzględnieniu doświadczenia związanego z jej realizacją przez Pracodawców w  toku procesów restrukturyzacyjnych jakie przeprowadzono w Grupie ENERGA  na przestrzeni ostatnich lat.

Porozumienie to ma zastąpić dotychczasową Umowę Społeczną z 2007 r.

Po 77 dniach od przedstawienia przedmiotowego projektu Porozumienia Pan Prezes raczył przesyłać odpowiedź na nasze pismo, w której jednoznacznie napisał, że Porozumienie to jest zbędne!!! Z treścią możecie zapoznać się poniżej, a wnioski wyciągnijcie sami.

bez-tytulu

 

bez-tytulu

MKK NSZZ Solidarność złożyła projekt Porozumienia w sprawie zabezpieczenia praw pracowniczych, socjalnych
i związkowych dla pracowników
Grupy ENERGA 

slajd1

slajd2


  


 

 


czas20na20solidarno