1 Marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

0
570
Dzisiaj Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, poświęcony żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Uczestnicy ruchu partyzanckiego określani są jako „żołnierze wyklęci”, „żołnierze drugiej konspiracji” czy jako „żołnierze niezłomni”.
W czasach PRL ogół jednostek antykomunistycznych określany był jako reakcyjne podziemie. Członkowie “Solidarności” w całym kraju współorganizują i uczestniczą w uroczystościach oraz mszach św. w intencji żołnierzy wyklętych.
Podziemie antykomunistyczne to był niepodległościowy ruch partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczący walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce.
Partyzanci aktywnie działali na przedwojennych ziemiach polskich włączonych oficjalnie w 1945 do ZSRR, szczególnie na ziemi grodzieńskiej, nowogródzkiej i wileńskiej. Akcje większości oddziałów były wymierzone w oddziały zbrojne UB, KBW, MO. Podziemie prowadziło również akcje ekspropriacyjne.
NKWD i bezpieka walczyła z konspiracją niepodległościową wszelkimi podstępnymi metodami.W walkach podziemia z władzą zginęło około 15 tys. ludzi, w tym około 7 tys. członków podziemia.
Od 2011 roku, dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym.
źródło: www.solidarnosc.org.pl/