Bez Teleranka, za to z panem w okularach – tak wyglądał 13 grudnia 36 lat temu
Olsztyńskie obchody 36. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

0
779

Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce ogłosił wszystkim Polakom generał Wojciech Jaruzelski. Stał się on symbolem tego czasu — jego wystąpienie emitowane było w telewizji zamiast, na przykład, wyczekiwanego przez dzieci “Teleranka”.

Akcja “Azalia”, której celem było zablokowanie obiektów radiowych i telewizyjnych oraz wyłączenie central telefonicznych, rozpoczęła się jeszcze 12 grudnia. Po północy telefony zamilkły, a wiadomość o tym, dlaczego tak się dzieje, podano po godzinie 6 rano, gdy w telewizji, zamiast regularnego programu, zaczęto emitować wystąpienie Jaruzelskiego. Generał informował w nim, że ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON), a na mocy dekretu Rady Państwa wprowadzony został stan wojenny.

eszcze w nocy rozpoczęto zatrzymania osób związanych z “Solidarnością” i opozycją. W akcji “Jodła” wzięło udział 10 tysięcy funkcjonariuszy, a efektem ich działań były liczne aresztowania. Szacuje się, że w pierwszych dniach stanu wojennego zatrzymano około 5 tysięcy osób zaangażowanych w działalność opozycyjną. W czasie całego stanu wojennego liczba ta się podwoiła.

Na ulice miast wyjechały czołgi i wozy opancerzone, wprowadzono też godzinę milicyjną. Aby wyjechać poza miejsce zamieszkania, potrzebna była przepustka. Korespondencja podlegała oficjalnej cenzurze. Zawieszeniu uległa działalność instytucji kulturalnych, odwołano też zajęcia w szkołach.

Stan wojenny trwał do 22 lipca 1983 roku.

Olsztyńskie obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego zostały zorganizowane przez przedstawicieli Solidarności.

Przy Pomniku Wolności Ojczyzny (plac Solidarności) złożono kwiaty i upamiętniono ofiary stanu wojennego.
W uroczystościach wzięli również udział członkowie Komisji MOZ NSZZ “Solidarność”.

galeria zdjęć

 

źródło: www.olsztyn.wmp.pl