Nowy wzór Deklaracji Członkowskiej

0
756

4 lipca br. Prezydium Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” zatwierdziła wzór Deklaracji Członkowskiej zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Deklaracja Członkowska+klauzula informacyjna