Forsowanie nowych celów klimatycznych UE
spotka się ze zdecydowanym oporem całej „Solidarności”

0
429

W stanowisku Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wzywa rząd do „ rzeczowego i konstruktywnego dialogu z partnerami społecznymi dla wypracowania polskiej drogi do sprawiedliwej transformacji”. To zdaniem Związku kwestia polskiej racji stanu.

Obecna sytuacja branży wydobywczej, energetycznej i przemysłów energochłonnych to efekt klimatycznego szaleństwa Unii Europejskiej.

– Ostrzegaliśmy przed tym nie tylko polski rząd, ale też Europejską Konfederację Związków Zawodowych (EKZZ), Komisję Europejską oraz bezpośrednio jej szefową Ursulę Von der Layen – czytamy w stanowisku Prezydium KK.

Jednocześnie dodaje, ze „Solidarność” jako jedyna organizacja głosowała przeciw zapisom w dokumencie EKZZ popierającym „Nową Politykę Przemysłową w Europie” i „Zielony Ład”.

Odnosząc się do obecnej sytuacji w przemysłach: wydobywczym, energetycznym i energochłonnym, „Solidarność” ostrzega, że

forsowanie przez polski rząd nowych celów klimatycznych Unii Europejskiej spotka się ze zdecydowanym oporem całej „Solidarności”. Żądamy ich odrzucenia, nawet gdyby za sprawą weta Polska została w UE osamotniona – czytamy.

Liderzy „Solidarności” wezwali polski rząd do rzeczowego i konstruktywnego dialogu z partnerami społecznymi dla wypracowania polskiej drogi do sprawiedliwej transformacji energetycznej, której celem nadrzędnym musi być polska racja stanu.

Bardzo ostro Prezydium KK oceniło działania OPZZ, przywołując stanowisko Rady Branży OPZZ „Górnictwo i Energetyka”, krytykujące europejską politykę klimatyczną. OPZZ domaga się w nim odrzucenia polityki klimatycznej UE, ale dwa miesiące wcześniej wzywała do jej przyjęcia.

przejawem niebywałego cynizmu i hipokryzji jest stanowisko Rady Branży OPZZ „Górnictwo i Energetyka”, krytykujące europejską politykę klimatyczną w sytuacji, gdy dwa miesiące wcześniej przedstawiciele OPZZ głosowali za przyjęciem dokumentów EKZZ popierających tę politykę. Tymczasem są tam zawarte m.in. stwierdzenia zakazujące „jakiegokolwiek wsparcia na inwestycje, które zakładają wykorzystanie paliw kopalnych”!

Stanowisko Prezydium KK nr 9/20 ws. sytuacji przemysłu wydobywczego, energetycznego i energochłonnego 

źródło: solidarnosc.org.pl; solidarnosckatowice.pl