Informacja po spotkaniu 21 czerwca br.

0
775

Koleżanki, Koledzy

W dniu wczorajszym (21.06 br.) odbyło się zapowiadane spotkanie Strony Społecznej z całym Zarządem Energa SA w sprawie negocjacji „Porozumienia dotyczącego zabezpieczenia  praw i interesów  pracowniczych Grupy Energa”.

Na samym wstępie Prezes Daniel Obajtek po raz kolejny pokreślił,   że wolą Zarządu jest jak najszybsze podpisanie w/w porozumienia. Stwierdził, że na większość zawartych w Porozumieniu postulatów jest zgoda, tzn.:

– zwiększonego odpisu na ZFŚS,
– bonów z okazji Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia i Dnia Energetyka,
– kontynuacji odpisu na PPE,
– dodatkowych świadczeń „zdrowotnych”,
– okresu  obowiązywania w/w Porozumienia.

Najwięcej rozbieżności występuje w zapisach dotyczących okresu wypowiedzenia. Propozycje Zarządu są, co najmniej trzykrotnie  niższe  od naszych. Podobne rozbieżności są również w kwestii odszkodowań. Pomimo tych rozbieżnych stanowisk, Prezes Daniel Obajtek  nadmienił, że możliwe jest zawarcie Porozumienia nawet w połowie lipca br. W tym celu konieczne jest ograniczenie składu osobowego przedstawicieli strony społecznej do niezbędnego minimum tj. 12  osób, czyli do składu wyłonionego do prowadzenie negocjacji.
Jest to warunek podstawowy do kontynuacji dalszych prac nad zawarciem Porozumienia. Dodatkowym elementem pozytywnym, mającym wpływ na postęp negocjacji  jest powołanie   pełnomocnika Zarządu ds. dialogu społecznego. Tę funkcję powierzono naszemu koledze Romanowi Rutkowskiemu. Jego rolą będzie pilnowanie i zapobieganie przekłamaniom, jakie były dotąd obecne  w relacjach Pracodawca –Związki Zawodowe. Dla niewtajemniczonych przypominam, że Zarząd fizycznie nie był dotąd obecny w trakcie prowadzenia negocjacji. Reprezentowany był jedynie przez pełnomocników, od których do Zarządu nie zawsze docierała prawdziwa informacja. Należy pamiętać, że po stronie społecznej, wśród innych związkowców też nie brakowało „życzliwych”, siejących zamęt i prowadzących własną „politykę”.

Podsumowując: w przyszłą środę (28.06) spotykają się prawnicy strony związkowej i pracodawcy i dopinają kwestie prawne.  Następnie do prac przystępuje „krótki” (12-osobowy) zespół negocjacyjny i strony ustalają wspólne zapisy.

Na zakończenie należy również dodać, że ze strony Zarządu nie ma przeszkód, co do prowadzenie i zakończenia pozytywnie tematu ”placówki”, lecz warunkiem jest podpisanie w/w Porozumienia. Mamy nadzieje, że w realizacji tych zadań nie będą przeszkadzali przewodniczący innych związków. Odłożą na bok swoje własne ambicje i będą działali we wspólnym interesie i na rzecz wszystkich pracowników.

O dalszym postępie będziemy Was informowali na bieżąco.

informacja własna