Informacja w sprawie premii 20%

0
930

W dniu 06 marca br. odbyło się Gdańsku kolejne spotkanie Związków zawodowych z Zarządem ENERGA-OPERATOR SA w sprawie podpisanego 29 styczna br. Porozumienia nr 2 dotyczącego zawarcia Protokołu dodatkowego nr 13 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Pracowników ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Olsztynie. W toku prowadzonych rozmów Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” przy ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie podtrzymała swoje stanowisko zawarte w Protokole nr 13.