Informacja ze spotkania (z dnia 18 lipca 2017 roku)

0
1743

W dniu 18 lipca 2017 roku odbyło się kolejne spotkanie zespołu roboczego, którego zadaniem jest wypracowanie zapisów Porozumienia zabezpieczającego prawa i interesy pracownicze.
W związku ze złożonym przez część Organizacji Związkowych pismem z żądaniami sporowymi, strona pracodawcy oświadczyła, iż organizacje te są w innym miejscu negocjacji. Zarząd jest gotów do kontynuacji rozmów tylko z pozostała częścią zespołu roboczego, który będzie kontynuował prace na dotychczasowych zasadach. Po wygłoszenia oświadczenia, przez członków, którzy złożyli pismo z żądaniami sporowymi opuścili oni salę. Po przerwie pozostała część zespołu wyraziła wolę pracy nad Porozumieniem po uzupełnieniu składu. Do końca tygodnia, czyli do 21 lipca br. Strona związkowa uzupełni skład zespołu i przystąpi do dalszych prac. Kolejne spotkanie zaplanowano na początek przyszłego tygodnia.