IX sprawozdawczo-wyborczy Kongres Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”

0
427

W dniu 27 czerwca 2023 r., w Zakopanem odbył się IX sprawozdawczo-wyborczy Kongres Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”. Kongres wybrał władze na nową kadencję. Przewodniczącym Rady Sekretariatu ponownie wybrano Jarosława Grzesika. 

Kongres wybrał także Radę Krajowego SGiE, w skład której wybrany został Przewodniczący Bogdan Grzybowski.

Składając sprawozdanie z działalności Krajowego Sekretariatu, Jarosław Grzesik podkreślił udział SGiE w czteroletnich działaniach Komisji Krajowej oraz wpływ na zachowanie bezpieczeństwa energetycznego Polski wobec zagrożeń narzucanych rozwiązań przez politykę klimatyczną Unii Europejskiej.

Goszczący na Kongresie szef Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda również podkreślał znaczenie działań Związku w tej dziedzinie. Piotr Duda przedstawił problemy w polityce i gospodarce kraju, na rozwiązanie których znaczący wpływ miał Związek. Wśród nich znalazły się m.in. uzyskanie prawnej podstawy dialogu społecznego, wprowadzenie emerytur pomostowych i ustawowej ochrony działaczy związków zawodowych.

W dyskusji nad sprawozdaniem i programem SGiE głos zabrał gość Kongresu Kazimierz Grajcarek, który mówił o zagrożeniach dla Polski ze strony narzucanego przez UE Zielonego Ładu i o koniecznym sprzeciwie rządu wobec wymuszanych rygorów.

Wśród gości Kongresu Krajowego SGiE byli m.in. wiceministrowie resortów klimatu i środowiska oraz aktywów państwowych, a także prezesi PGG i PGE oraz wiceprezes Orlenu.

źródło: tysol.pl
fot. M. Żegliński