Karty zakupowe PKN ORLEN

0
437

 

 

KARTA ZAKUPOWA DLA PRACOWNIKÓW GRUPY ENERGA

PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA POSIADACZY KART

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazujemy Państwu Kartę Zakupową umożliwiającą dokonywanie zakupów paliw, towarów pozapaliwowych i usług na stacjach paliw ORLEN i Bliska na terenie Polski .

 

 

Od kiedy Karta będzie aktywna?

Karty zostaną doładowane 14 kwietnia 2022r.

Jaka jest wartość limitu na Karcie?

Do Karty przypisany jest limit kwotowy proporcjonalny do wymiaru etatu, który przy pełnym etacie wynosi 550 zł.

W jakim terminie należy wykorzystać środki?

Środki na Karcie można wykorzystać w dowolnym terminie. Po wyczerpaniu przypisanego do Karty limitu, ponowne używanie Karty będzie możliwe w przypadku jej kolejnego doładowania przez Pracodawcę. Z tego powodu należy zachować Kartę również po wyczerpaniu środków.

Karty są ważne przez okres 2 lat od daty wydania.  (Karty wydane w roku poprzednim też mają termin ważności 2 lata – wydawane były w kwietniu 2021r.)

Kwestie podatkowe

Wartość limitu na Karcie zostanie przypisana pracownikowi do przychodu łącznie z wynagrodzeniem w miesiącu w którym Karta zostanie odebrana w celu potrącenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Gdzie Karta jest akceptowana i za co można nią płacić?

Karta umożliwia dokonanie zakupu wszystkich paliw, towarów pozapaliwowych oraz usług dostępnych na stacjach ORLEN i Bliska na terenie Polski.

Jak realizować zakup towaru lub usługi?

Dokonanie transakcji bezgotówkowej przy użyciu Karty następuje przez okazanie Karty operatorowi na stacji paliw lub przeciągnięcie przez użytkownika Karty w pinpadzie.

 

Karty nie są zabezpieczone kodem PIN. Za pomocą Karty nie można wypłacać gotówki z bankomatu. Za transakcje dokonywane Kartą nie są pobierane opłaty dodatkowe. Za zakupy towarów pozapaliwowych lub usług można zapłacić Kartą tylko do wysokości środków na niej dostępnych. W przypadku zakupów paliwa o wartości większej niż ilość środków dostępnych na Karcie będzie możliwość dokonania zakupu połączonego z dopłatą ze środków własnych.

 

Jak postępować w przypadku utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży Karty?

Utratę, zniszczenie, uszkodzenie lub kradzież Karty należy niezwłocznie zgłosić na Infolinię pod numerem
801-235-682 (z telefonów stacjonarnych) lub 501-235-682 (z telefonów komórkowych), w celu zastrzeżenia Karty. Zgłoszenia utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży Karty przyjmowane są całodobowo, we wszystkie dni tygodnia. Istnieje możliwość wydania duplikatu Karty. Za transakcje dokonane przed zgłoszeniem utraty Karty, odpowiada Pracownik.

Jak można sprawdzać saldo środków na Karcie ?

Sprawdzenie limitu pozostającego na Karcie możliwe jest podczas pobytu na stacji paliw, poprzez kontakt telefoniczny z infolinią, pisząc na adres mailowy tankbank@orlen.pl.

Gdzie można uzyskać więcej informacji?

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z koordynatorem personalnym pracodawcy lub pisząc na adres mailowy tankbank@orlen.pl