Komunikat

0
518

Koleżanki i Koledzy,

W dniach 20-21.01.2022 r. miało miejsce spotkanie 18 Organizacji Związkowych, które kontynuują starania o wzrosty wynagrodzeń dla pracowników Grupy ENERGA. Pośród tych 18 Organizacji panuje powszechne przekonanie, że prowadzone działania, zwłaszcza w obecnym trudnym czasie, są szczególnie uzasadnione.

Polityka Grupy jest dla nas pod tym względem niezrozumiała. Z jednej strony borykamy się z ogromnymi problemami z zatrudnianiem pracowników, którzy nie chcą pracować za wynagrodzenia, które są im proponowane, z drugiej nie dba się o obecnych pracowników, którzy zniechęceni i zdemotywowani często decydują się na zmianę pracodawcy, nawet po kilkunastu latach pracy.

Z przykrością odnotowaliśmy fakt, że część Organizacji Związkowych działających w Grupie, bez znajomości ostatecznej treści porozumienia, przystała na wzrost wynagrodzeń na poziomie 350 zł brutto, co po zabezpieczeniu kwot na zobowiązania wynikające z ZUZP, oznacza średnie kwoty podwyżki podstawy wynagrodzenia na poziomie około 220 zł. Jest to tym bardziej niezrozumiałe, że część z tych Organizacji wcześniej podpisała się pod stanowiskiem, w którym deklarowali wolę negocjowania znacznie wyższych kwot wzrostu wynagrodzeń. Co warte są w takim razie ich podpisy na dokumencie z 3 stycznia br., którego nikt do te pory nie widział, nawet strony tak ochoczo deklarujące złożenie podpisu.

Wszyscy widzimy w jak trudnych czasach przyszło nam żyć. O ile wzrosły koszty utrzymania. Jak wysokie są ceny produktów spożywczych, energii, paliw, itd.

Potrzebne nam jest Wasze wsparcie. Nie dawajmy się w prosty sposób manipulować. Nie dajmy sobie wmówić, że Związki są winne temu, że nie można rozdysponować podwyżek. Zapewniamy Was, że nie ustaniemy w naszych działaniach i wspólnie podejmujemy dalsze kroki aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy Pracowników.

Jesteśmy silni o tyle o ile czujemy Wasze wsparcie.