Komunikat sporowy po spotkaniu 20.12.21

0
314

 

W poniedziałek, 20 grudnia 2021 r. o godz. 16.00 odbyło się zainicjowane przez Energę SA spotkanie poświęcone sporom zbiorowym w Grupie Energa.

 

W spotkaniu udział wzięli:

  • związki zawodowe, które w dniach 13 i 14 grudnia zgłosiły do pracodawców Grupy Energa żądania sporowe;
  • p. Iwona Waksmundzka-Olejniczak – Prezes Zarządu Energi SA;
  • p. Marek Kasicki – Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych;
  • p. Wioletta Kandziak – Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr PKN Orlen;
  • mec. Dariusz Mądry – doradca strony pracodawców;
  • mec. Barbara Skiba – doradca strony związkowej;
  • Roman Rutkowski – przewodniczący kaliskiej „Solidarności”, po wielokroć podkreślający w trakcie spotkania swą autonomię wynikającą z faktu, ze nie zgłosił żądań sporowych.

 

Przedstawiciele Energi SA przybyli na spotkanie z półgodzinnym opóźnieniem. Stwierdzili od razu, że ich propozycje podwyżek płac były dobrymi propozycjami. Po raz kolejny podnieśli konieczność rozwoju Grupy poprzez inwestycje, co – ich zdaniem – wyróżnia Grupę Energa od innych grup elektroenergetycznych w Polsce.

Pani Wioletta Kandziak w emocjonalnym wystąpieniu wyraziła smutek, że doszło do zgłoszenia żądań sporowych. Potwierdziła, że propozycja pracodawców była ostateczna, oświadczyła jednak, że możliwy jest po Nowym Roku powrót do rozmów, kontynuacja negocjacji w trybie Porozumienia 18/9/2017.

W trakcie spotkania ze strony pracodawców nie padła żadna konkretna propozycja kwoty podwyżki. Strona związkowa po raz kolejny podkreśliła, że żąda zamiany tzw. benefitów na podniesienie wynagrodzenia podstawowego.

Osią prowadzonej w trakcie przerw dyskusji związków zawodowych było zagadnienie, czy zgodzić się na przedłużenie terminu realizacji żądań sporowych, który w piśmie zawierającym żądania określony był na 5 dni. Brak zgody oznacza dla pracodawców konieczność zgłoszenia we wtorek, 21 grudnia, sporów zbiorowych do Państwowej Inspekcji Pracy (tego wymaga ustawa) oraz konieczność rozpoczęcia rokowań. Byłyby to jednak – jak twierdził mec. Mądry – rokowania prowadzone w spółkach, a nie na szczeblu Grupy, z udziałem przedstawiciela właściciela, jak to miało miejsce na spotkaniu 20 grudnia.

Ostatecznie strona związkowa, nie rezygnując z żądań sporowych zgodziła się przedłużyć termin ich spełnienia do 29 grudnia br., kiedy to minie 30 dni od ostatniego spotkania stron prowadzonego w trybie porozumienia 18/9/2017. Nie zaakceptowano usilnie promowanego przez Prezes Waksmundzką terminu 5 (a nawet 4 lub 3) stycznia, tłumaczonego koniecznością dokonania przeliczeń i spełnienia wymogów korporacyjnych (zauważmy, że między 29 grudnia a 3 stycznia jest tylko 1 dzień roboczy).

Do 29 grudnia strony nie są w sporze zbiorowym.