Komunikat sporowy po spotkaniu 29.12.2021r.

0
593

Koleżanki i Koledzy,

w dniu 29 grudnia 2021 w trybie on-line odbyło się spotkanie Zarządu ENERGA SA oraz przedstawicieli ORLEN ze Związkami Zawodowymi w trybie negocjacji płacowych na 2022r. zgodnie z Porozumieniem 18/9 z 2017 r., tak jakby Strona pracodawców nie pamiętała, że w dniu 13 grudnia zostały złożone żądania sporowe u każdego z nich.

Dla przypomnienia ostatnią ostateczną propozycją strony Pracodawców było zwiększenie wynagrodzenia podstawowego o 270,00 zł oraz zwiększenie kwot premii świątecznych na Wielkanoc i Boże Narodzenie o 300,00 zł (dodatkowo oprócz 700,00 zł wynikających z Porozumienia 18/9).

Propozycja ostateczna z dnia wczorajszego to zwiększenie wynagrodzenia podstawowego o 350,00 zł oraz podtrzymanie zwiększenia kwot premii świątecznych na Wielkanoc i Boże Narodzenie o 300,00 zł.

Żaden z przedstawicieli Organizacji Związkowych obecnych na spotkaniu nie wyraził gotowości podpisania Porozumienia ws. wzrostu wynagrodzeń na 2022 na powyższych warunkach, co nie oznacza jednak że stanowiska Organizacji Związkowych są jednolite.

Niezrozumiała i naiwna jest postawa Organizacji, które wystąpiły z propozycją kolejnej prolongaty terminu wejścia w spór zbiorowy oraz Organizacji, które zadeklarowały, że są już blisko decyzji o podpisaniu Porozumienia, brakuje tylko „wisienki na torcie” czyli jeszcze jednego gestu ze strony Zarządu.

18 organizacji związkowych ponownie przedstawiło jednolite stanowisko przypominając, że pozostajemy w sporach i żądania sporowe nie straciły na aktualności tj. zwiększenie wynagrodzenia podstawowego o 500,00 zł oraz zwiększenie kwot premii świątecznych na Wielkanoc, Boże Narodzenie i Dzień Energetyka o 300,00 zł.

Przypominamy, że żadna z tych organizacji nie złożyła również wcześniej oświadczenia o prolongacie terminu spełnienia żądań sporowych (co zrobiły pozostałe organizacje) i konsekwentnie wsłuchując się w Wasze głosy każda z nich jest gotowa przystąpić do rokowań sporowych, których terminy już zostały wyznaczone u wielu Pracodawców, co jest jednoznaczne z zarejestrowaniem w bieżącym roku zaistniałych sporów.

Dzisiejsza propozycja Zarządu udowodniła słuszność naszych decyzji dot. wejścia w spory zbiorowe i choć trochę zbliżyła do oczekiwanej przez nas kwoty podwyżki.

Pozostaje mieć nadzieję, że pozostałe Organizacje Związkowe zaczną wsłuchać się w głosy swoich członków i również przystąpią do sporów zbiorowych.

Podkreślamy po raz kolejny, że spory nie są dla nas celem, a jedynie środkiem do osiągnięcia celu, bo negocjacje nie przyniosły oczekiwanego rezultatu, a otrzymywane propozycje wzrostu wynagrodzenia podstawowego nawet w najmniejszym stopniu nie powodowały wzrostów czy chociażby utrzymania siły nabywczej pracowników, o co coraz trudniej.

Pomimo chęci wykluczenia nas z rozmów przez niektórych przewodniczących, będziemy kontrolowali na bieżąco sytuację. Kolejne spotkanie, na które zostaliśmy zaproszeni przez Zarząd Energi SA, zaplanowane zostało na 3 stycznia 2022, ale nie wstrzymuje ono podjętych i prowadzonych przez nas dotychczasowych działań.