Jesienią 2007 roku z inicjatywy Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ ,,Solidarność” przy ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie została zorganizowana pierwsza akcja honorowego oddawania krwi. Spotkała się ona z ogromnym zainteresowaniem. Uczestniczyło w niej kilkadziesiąt osób z wszystkich Rejonów Energetycznych i Posterunków Energetycznych. W czasie akcji zebrano kilkadziesiąt litrów krwi. Zmotywowani powodzeniem pierwszej akcji w kwietniu 2008 roku przeprowadziliśmy drugą zbiórkę. Osoby oddające krew otrzymały darmowo KREW-KARTĘ, która zawiera informację o grupie krwi. W trakcje akcji okazało się, że wśród naszych pracowników są osoby które mają oddane już kilka a nawet kilkanaście litrów krwi. W październiku 2008 roku przyszedł czas na kolejne akcję. W tym samym czasie, pod nadzorem pracowników Polskiego Czerwonego Krzyża, założyliśmy Klubu Honorowych Dawców Krwi ENERGA-KREW przy ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie i został on zarejestrowany w PCK pod numerem 135. I tak to się zaczęło. 

Krwiodawstwo

Krew jest potrzebna codziennie, w dużych ilościach, ponieważ jest bezcennym lekiem, którego nie udało się wytworzyć syntetycznie.  Krew jest niezbędna nie tylko ofiarom wypadków, ale także cierpiącym na szereg poważnych chorób. Przetaczana podczas transfuzji lub podawana w postaci przetworzonych preparatów, pozwala ratować życie i zdrowie.

 • Czym jest krew?
  Krew płynąca w żyłach i tętnicach jest źródłem sił życiowych u każdego człowieka już od momentu poczęcia. Jest żywą tkanką złożoną z komórek – krwinek czerwonych, białych i płytkowych, które zawieszone są w części płynnej krwi zwanej osoczem. Krew jest całym światem samym w sobie. Jej składniki tworzą wysokorozwinięty system obronny i transportowy, od istnienia którego zależy nasze życie i zdrowie.
  Każdy składnik krwi ma swoje odrębne zadanie:
 • krwinki czerwone transportują tlen do komórek ciała;
 • osocze przenosi różne białka (w tym przeciwciała i czynniki krzepnięcia krwi) oraz składniki odżywcze (np. glukozę);
 • krwinki białe są jednym z elementów systemu obronnego skierowanego przeciwko czynnikom powodującym choroby;
 • płytki krwi biorą udział w zatrzymywaniu krwawienia.

Krew transportuje również rozmaite produkty przemiany materii z komórek i narządów do miejsc, w których są wydalane. W krwioobiegu dorosłego człowieka krąży około 5 litrów krwi.

 • Czy oddawanie krwi jest bezpieczne?
  Oddawanie krwi jest bezpiecznym procesem. Na wszystkich etapach oddawania krwi używa się wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku, w związku, z czym, nie grozi Ci zakażenie wirusami przenoszonymi drogą krwi
 • Kto może zostać dawcą krwi?
  Dawcą krwi lub jej składników może zostać każda zdrowa osoba w wieku 18-65 lat, o masie ciała przynajmniej 50kg, legitymująca się dokumentem stwierdzającym tożsamość, ze zdjęciem i numerem PESEL  wraz z adresem zameldowania
 • Jak często mogę oddawać krew?
  Krew pełna może być pobierana nie częściej niż 6 razy w roku od mężczyzn i nie częściej niż 4 razy w roku od kobiet, z tym że przerwa pomiędzy pobraniami nie może być krótszy niż 8 tygodni. W przypadku oddawania osocza metoda plazmaferezy przerwa pomiędzy pobraniami nie może być krótszy niż 2 tygodnie, chyba że lekarz wyrazi zgodę na skrócenie tej przerwy. Po oddaniu krwi pełnej musi nastąpić co najmniej 30 dniowa przerwa w celu oddania osocza. Natomiast w przypadku oddania krwinek płytkowych metodą aferezy donacje mogą być wykonywane nie częściej niż 12 razy w roku, a przerwy pomiędzy kolejnymi donacjami płytkowymi nie mogą być krótsze niż 4 tygodnie. W każdym przypadku o zmianie czasu odstępu między donacjami decyduje lekarz.
 • Ile krwi jest pobierane?
  Jednostka donacji to około 450 ml krwi , średnio w ciele dorosłego człowieka jest 5-6 l. krwi . Ubytek ten u większości ludzi nie powoduje żadnych odczuć. Bardzo mały procent może doświadczać chwilowych zawrotów głowy, lecz krótki odpoczynek szybko przywraca wszystko do normy.
 • Procedura oddawania krwi, krok po kroku
  Proces oddania krwi został tak opracowany, by w sposób szybki a zarazem bezpieczny dla dawcy móc pobrać krew. Sprzęt do poboru krwi jest jednorazowy, a miejsce w którym dokonuje się pobór krwi jest sterylne. Pracownicy RCKiK, którzy towarzyszą nam podczas całej procedury w miłej i przyjaznej atmosferze postarają się byśmy szybko, sprawnie a zarazem bezpiecznie mogli podzielić się swoją krwią.
  Śniadanie: Spożycie lekkostrawnego posiłku w domu.
  – Rejestracja: Po przybyciu do punktu poboru krwi wypełniamy kwestionariusz (koniecznie musimy przedstawić aktualny dokument tożsamości),
  – Pracownia analiz lekarskich lub stanowisko do badania poziomu hemoglobiny: badanie poziomu hemoglobiny przy użyciu wyłącznie sprzętu jednorazowego, odczyt w ciągu 3 minut,
  – Gabinet lekarski: badanie lekarskie, • wywiad, • kwalifikacja do oddania krwi,
  – Uzupełnienie płynów w organizmie: Od momentu zakwalifikowania do poboru krwi, uzupełniamy płyny w organizmie. Dawca otrzymuje wodę mineralną do spożycia,
  – Stanowisko do oddawania krwi: oddanie 450 ml krwi do jednorazowego pojemnika plastikowego z płynem konserwującym w czasie od 5 do 8 minut,
  – Krótka regeneracja sił. Po oddaniu krwi, dawca przez moment pozostaje na miejscu celem regeneracji sił. W niektórych punktach krwiodawstwa, donator otrzymuje kawę. Każdy dawca opuszczając punkt poboru krwi otrzymuje posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4.500 kcal. – 8 tabliczek czekolady. Na naszą prośbę wystawiane jest zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy, na uczelni, w szkole oraz wypłacany zwrot kosztów poniesionych na przejazdu do najbliższego Centrum Krwiodawstwa.