Obradował Zespół ds. ubezpieczeń zdrowotnych

0
498

28 stycznia br. odbyło się spotkanie Zespół ds. ubezpieczeń zdrowotnych dla pracowników Spółek Grupy ENERGA i ich rodzin, na którym przedstawiono aktualnie funkcjonujący program ubezpieczeń zdrowotnych pod kątem: czasu trwania, dostępnych pakietów, dat zakończenia w poszczególnych spółkach, zmian, jakie weszły w życie we wrześniu 2015 r., statystyk. Zespół uzgodnił m.in., iż zostanie wypracowana bardziej efektywna forma komunikacji o zmianach w programie w celu dotarcia do jak największej liczby pracowników oraz zostanie wypracowany jednolity program ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z prawem zamówień publicznych przy wsparciu doradcy – brokera ubezpieczeniowego.

NSZZ “Solidarność” reprezentował Przewodniczący Bogdan Grzybowski.

Zgodnie z Zarządzeniem, do końca października 2016 r. Zespół przedstawi Zarządom nowe rozwiązanie ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Grupy.

Poniżej zamieszczamy materiały ze spotkania – prosimy o uwagi, spostrzeżenia do  ubezpieczenia.

 raport cz.I

raport cz.II