Obradowała Rada Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ Solidarność.

0
654

W Białowieży na kolejnym w tym roku posiedzeniu spotkali się członkowie Rady Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ Solidarność (KSE). Posiedzenie Rady rozpoczęło się minutą ciszy aby uczcić pamięć zmarłego dzień wcześniej kol. Zdzisława Świderka wieloletniego członka naszej Rady KSE.
Następnie już zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przedstawiciele poszczególnych Grup przekazali zebranym informacje o bieżącej sytuacji w każdej z Grup Energetycznych oraz w zapleczu.
Członkowie Rady omówili prawdopodobne scenariusze oraz problemy jakie czekają naszych dystrybutorów w związku z koniecznością realizacji Unijnej Dyrektywy i wprowadzeniu zgodnie z wymogami URE polityki zgodności.
Przedstawione zostało członkom KSE sprawozdanie ze spotkanie Zespołu Trójstronnego ds Energetyki oraz z powołania Międzyzwiązkowego Komitetu protestacyjno-strajkowego.
Zapoznano uczestników posiedzenia z tematami, które poruszane były na ostatnim spotkaniu Komisji Krajowej.
Członkowie Rady KSE przygotowali i omówili tematy, które mają być poruszone na najbliższym spotkaniu z Ministrem Energii między innymi ( Powołanie Związku Pracodawców Energetyki, przywrócenie PUZP w Energetyce, wprowadzenie przygotowanego przez nas rozporządzenia w sprawie BHP urządzeniach energetycznych, polityka energetyczna Polski na najbliższe lata).