Pielgrzymka Ludzi Pracy do Częstochowy

0
229

ZAPRASZAMY!!!

Na 40-stą Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę w dniach 17 – 18 września 2022r. (plakat z programem w załączniku).

Wyjazd autokaru spod siedziby Zarządu Regionu ul. Głowackiego 28 godzina 7:00.

 

Koszt transportu dla członków związku – 60,00zł

Koszt transportu dla osób spoza związku – 120,00zł

Koszt noclegu: 55,00zł

 

Wpłat należy dokonać w kasie Regionu W-M NSZZ „Solidarność” ( od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00 – 16:00 )

lub na konto Regionu w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym nr rachunku: 13 8858 0001 2001 0026 5454 0501

w terminie nieprzekraczalnym do 02 września 2022r po tym terminie zgłoszenia i wpłaty nie będą przyjmowane.

 

Zapisy pod nr tel 89 527 22 02 przyjmuje Ewa Olszewska

 

Program Pielgrzymki.:

Sobota, 17 września
godz.17.00 – Złożenie kwiatów pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki
godz. 18.30 – Wspólnia modlitwa zgromadzonych przed Szczytem
godz. 19.00 – Msza święta na Szczycie
godz. 21.00 – Apel Jasnogórski
godz. 21.30 – Droga Krzyżowa na wałach
godz. 22.30-23.00 – Milczące czuwania przy Cudownym Obrazie Matki Bożej

Niedziela, 18 września
godz. 9.30 – Wykład diakona prof. dr hab Waldemara Rozynkowskiego
“Biada społeczeństwu, którego obywatele nie rządzą się męstwem”
godz. 10.15 – Różaniec
godz. 10.30 – Przywitanie pielgrzymów przez Przeora Jasnej Góry
– Wystąpienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy
– Wystąpienie przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” Piotr Dudy
godz. 11.00 – Uroczysta Msza Święta