Piotr Duda wybrany przewodniczącym „Solidarności”

0
759

25 października rozpoczął się w Częstochowie XXIX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, który wybrał Piotra Dudę na przewodniczącego Komisji Krajowej na kadencję 2018-2022. Otrzymał 248 na 267 oddanych głosów. Piotr Duda będzie szefował NSZZ „Solidarność” już po raz trzeci.

– Ja się nie zmienię, jeżeli coś robię, to robię na maksa albo wcale. Przez ostatnie 8 lat, mimo że wiele mnie to kosztowało, a także moich współpracowników i dzięki wsparciu rodziny, która mieszka w Gliwicach, pracowałem na maksa. I teraz zrobię wszystko, abyśmy mogli wykonać tyle, ile udało się nam zrobić w kończącej się kadencji. Jedynym drogowskazem będzie dla mnie przyjęta jutro uchwała programowa.

– mówił Piotr Duda podczas prezentacji.

Piotr Duda od 1980 był pracownikiem Huty Gliwice, 22 września tego roku wstąpił do NSZZ „Solidarność”. W latach 1982–1983 odbył służbę wojskową w 6 Pomorskiej Dywizji Powietrznodesantowej. Brał udział w Polskim Kontyngencie Wojskowym w UNDOF w Syrii. Następnie powrócił do pracy w Hucie Gliwice. W 1992 wybrany na stanowisko przewodniczącego Komisji Zakładowej. W 2002 wygrał wybory na przewodniczącego „Solidarności” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. W 2006 i 2010 uzyskiwał reelekcję. W 2010 został wybrany na stanowisko przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W 2014 uzyskał reelekcję na zajmowane stanowisko. W październiku 2015 z ramienia NSZZ „Solidarność” został członkiem nowo powstałej Rady Dialogu Społecznego, wchodząc w skład prezydium tej instytucji jako jeden z siedmiu jej wiceprzewodniczących. (źródło pl.wikipedia.org)

źródło:solidarnosc.gda.pl