Pismo w sprawie spotkania z Prezesem PKN ORLEN SA

0
1416

MKK NSZZ “Solidarność” przy Grupie ENERGA  ma zastrzeżenia i wątpliwości odnośnie formy i założeń restrukturyzacyjnych, która została przedstawiona 12 listopada br. W związku z powyższym wystosowane zostało pismo o pilne spotkanie z PKN ORLEN celem wyjaśnienia kwestii poruszonych na listopadowym spotkaniu.

Pismo w sprawie spotkania