Pismo związków zawodowych działających w O/Olsztyn
dot. nowego schematu organizacyjnego

0
1325

Poniżej zamieszczamy opinię związków zawodowych działających w Oddziale Olsztyn w zakresie planowanych zmian dot. połączenia Wydziałów Administracji, Transportu i Organizacji; Biura zarządzania TOO z Wydziałem Systemów i Danych Pomiarowych, oraz Organizacji w Oddziale.

opinia