Posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ “Solidarność”

0
432

W dniu 18.11.2021 r. w Katowicach odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność”, przy udziale Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” Jarosława Grzesika.

Głównym tematem spotkania było wypracowanie sposobu skutecznego wyegzekwowania ostatecznej wersji projektu umowy społecznej dla pracowników Energetyki, objętych programem transformacji oraz wyznaczenie terminu podpisania tejże umowy wraz z umową dla pracowników mających znaleźć się w NABE.
Po raz kolejny poruszono temat wymuszenia powstania kompletnej reprezentacji Związku Pracodawców Energetyki Polskiej. Na dzień dzisiejszy, zgodnie z otrzymanym wykazem, nie wszystkie spółki z poszczególnych Grup Energetycznych przystąpiły do Związku Pracodawców, mimo naszych monitów. Uzupełnienie pełnego składu Związku Pracodawców umożliwiłoby szybki powrót do rozpoczętych negocjacji ws. Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Branży Energetycznej.
Obecna, bardzo dynamiczna sytuacja Energetyki spowodowana transformacją branży energetycznej,  w związku z ograniczeniem emisji CO2, jest wielkim problemem dla wszystkich spółek dystrybucyjnych. Przyrastający ogromny potencjał związany z OZE wymaga potężnych inwestycji w istniejącą sieć dystrybucyjną, aby możliwe było zarządzanie mocą.
Z uwagi na powyższe, ustalono, aby jak najszybciej zorganizować spotkanie w Ministerstwie Aktywów Państwowych.
W związku z pojawiającymi się notorycznie problemami na poziomie współpracy Grup Energetycznych z Urzędem Regulacji Energetyki oraz z uwagi na konieczność szybkiej weryfikacji taryf i sposobu uznawania przez URE kosztów pracowniczych, ustalono, aby jak najszybciej zorganizować spotkanie Prezydium KSE z Prezesem URE.
Obecną sytuację w PGE, po przeprowadzonej pikiecie w Rzeszowie, w dniu 26.10.2021 r., przedstawili Krzysztof Marzec i Stanisław Andrzejewski. Poinformowali Oni, że w wyniku działań protestacyjnych zmieniono Zarząd PGE Obrót S.A. oraz że obecna sytuacja niewiele się zmieniła. W związku z powyższym, jeżeli w najbliższych dniach stanowisko Zarządu PGE pozostanie niezmienne, wówczas na dzień 13.12.2021 r., w PGE zostanie przeprowadzona akcja protestacyjna (strajk).
źródło: www.kse-solidarnosc.pl