Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ “Solidarność”

0
408

W dniach 28-29.09.2021 r., w Grodzisku Wlkp., odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ “Solidarność”. Przedmiotem obrad było min.:
1. Sytuacja w Grupach Energetycznych w dobie transformacji Energetyki.
2. Negocjacje Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy.
3. Umowa społeczna dla Energetyki.
4. Umowa społeczna dla NABE.
Ponadto podsumowano pikietę w Warszawie, organizowaną w dniu 09.06.2021 r. 

Podjęto  stanowiska:
– Stanowisko  nr 1/09/2021 Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” z dnia 28.09.2021 r. w sprawie rokowań Umowy Społecznej dla Pracowników Przemysłu Energetycznego nieobjętych projektem NABE;
– Stanowisko nr 2/09/2021 Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” z dnia 28.09.2021 r. w sprawie wzrostu wynagrodzeń w spółkach dystrybucji, sprzedaży i obrotu energią elektryczną oraz spółkach zaplecza;
– Stanowisko  nr 3/09/2021 Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” z dnia 28.09.2021 r. w sprawie sytuacji w PGE Obrót S.A.
W sprawach rożnych podjęto m.in. temat kopalni Turów oraz organizacji WZD KSE w Gdańsku.

źródło:www.kse-solidarnosc.pl