posiedzenie Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”

0
466

W Katowicach 17 lipca 2017r. odbyło się posiedzenie Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”, na które został zaproszony minister Energii Krzysztof Tchórzewski, oraz Wiceminister Grzegorz Tobiszewski.  Głównym tematem posiedzenia jest odpowiedź na pismo skierowane do Pani Premier RP Pani Beaty Szydło w przedmiocie szeregu zagadnień dotyczących sektora górnictwa i energetyki, na które z upoważnienia Pani Premier odpisał Minister Energii Krzysztof Tchórzewski. Przewodniczący SGiE NSZZ „Solidarność” Kazimierz Grajcarek w skrócie omówił treść pisma podkreślając, że w wielu kwestiach osobom, do której kierowano zapytania jest Pani Premier, a odpowiedzi zawarte w piśmie Ministra miały charakter wymijający. Przedstawiciele Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” kolejny raz poruszyli kwestie dotyczące pozorowanego dialogu w Zespole Trójstronnym ds. branży Energetycznej. Brak Związku Pracodawców w sektorze energetycznym powoduje opóźnianie prac nad Ponad Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, który jest podstawa standardów dla energetyki. Przypomniano również Ministrowi, że od wielu miesięcy przyjęte uchwałą przez ZTds.BE zmiany do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych nie ujrzały światła dziennego ginąc w procedurach uzgodnień międzyresortowych. Wieloletnia skandaliczna polityka restrukturyzacyjna polegająca na optymalizacji kosztów, oraz likwidacji wielu tysięcy miejsc pracy po przez programy dobrowolnych odejść doprowadziła do sytuacji braku młodych pracowników w branży energetycznej, w czym pomaga jeszcze luka pokoleniowa spowodowana likwidacja szkół zawodowych związanych z branżą energetyczną. Brak reakcji Zarządów po przeprowadzonych audytach, które wyraźnie wskazały nieprawidłowości nawet na wielomilionowe straty to niektóre z uwag, jakie zostały skierowane w dyskusji do Ministra Energii. Minister Energii zadeklarował, że w związku z tak wieloma uwagami, jakie są kierowane z poszczególnych branż zostaną zorganizowane cykliczne spotkania z Ministrem, które pozwolą na bliższe omówienie problemów i poszukania wspólnych rozwiązań. Wstępnie ustalono spotkanie Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” na 2 sierpnia 2017r. w Warszawie.