Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds.Branży Energetycznej

0
622

W dniu 25 czerwca br. w Centrum Partnerstwa Społecznego “Dialog” w Warszawie, odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej.
Stronę Rządowa w posiedzeniu reprezentował Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii: Tadeusz Skobel i Tomasz Dąbrowski.
Krajową Sekcję Energetyki NSZZ “Solidarność” reprezentował: Z-ca Przewodniczącego: Bogdan Kielczawa i członek Prezydium – Krzysztof Marzec.
W spotkaniu uczestniczyli również prezesi grup kapitałowych oraz przedstawiciele pozostałych central związkowych.
Porządek zebrania obejmował następujące tematy :
– podsumowanie dotychczasowego dialogu w Zespole Trójstronnym ds. Branży Energetycznej,
– Ponadzakładowe Układy Zbiorowe Pracy,
– Związek Pracodawców,
– Przekazanie informacji dotyczących łączenia grup kapitałowych.

Strona społeczna negatywnie podsumowała dotychczasowy dialog w minionym okresie, wskazując min. na przykład projektu rozporządzenia bhp przy urządzeniach energetycznych, który do konsultacji społecznych został skierowany w treści innej niż był wypracowany i uzgodniony przez zespół roboczy powołany do opracowania tego rozporządzenia.
W sprawie dotyczącej układu ponadzakładowego, przedstawiciele strony społecznej przekazali swoje stanowisko, informując, iż dla skutecznego wypracowania PUZP konieczna jest strona pracodawców, które obecnie nie ma. Przypomniani, że pracodawcy zobowiązali się do utworzenia strony pracodawców, co nie zostało wykonane. Przedstawiciele Pracodawców poinformowali, że w ramach ZT powołany został zespół roboczy ds. standardów w branż, które miały być podstawą tworzonego PUZP-u.
W kwestii dotyczącej łączenia grup kapitałowych p.Minister T.Skobel poinformował, że na obecną chwilę nie ma żadnych prac w Ministerstwie Energii, które by prowadziły do analizy skutków łączenia poszczególnych grup.

Kolejne spotkanie zespołu zaplanowano wstępnie na początek września br.