Powołano Miedzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy
Branży Energetycznej

0
669

W związku z brakiem możliwości zawarcia Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Branży Energetycznej na Zespole Trójstronny powołany został Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Branży Energetycznej.
Krajowa Sekcja Energetyki również przyłączyła się do tego Komitetu. 
W skład Komitetu ze strony NSZZ “Solidarność” weszli:
– Boiński Marek 
– Marzec Krzysztof
– Kieleczawa Bogdan
– Grzybowski Bogdan