Premia w TOO

0
1098

Wobec kategorycznego sprzeciwu NSZZ “Solidarność” wobec pierwszej propozycji Pracodawcy, który proponował premię w wysokości 108 zł brutto na pracownika (pismo w załączeniu) oraz w toku dalszych rozmów, Pracodawca i Związki Zawodowe uzgodniły, iż wysokość indywidualnej premii wyniesie 600 zł brutto na pracownika (treść Porozumienie poniżej).

pierwsza propozycja
Porozumienie z dnia 19.12.2016