Prezydium KSE NSZZ „Solidarność” przy grobie bł.ks. Jerzego Popiełuszki.

0
643

W Warszawie 5-6 lipca 2016r. przedstawiciele Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” sprawowali straż przy grobie bł.ks. Jerzego Popiełuszki. W trakcie pobytu na Żoliborzu, odbyło się robocze posiedzenie Prezydium KSE NSZZ „Solidarność”, które  omawiało dotychczasowe działania w  Zespole Trójstronnym ds. Branży Energetycznej, Komisji roboczej BHP przy ZTdsBE oraz dotychczasowych działań w grupach kapitałowych. 
Podsumowano poziom dialogu społecznego w grupach kapitałowych  oraz działania restrukturyzacyjne, zdaniem Prezydium. zmierzające do likwidacji tysięcy miejsc pracy w sektorze. Prezydium uważa, że pozorowany dialog jaki ma miejsce w grupach energetycznych, prowadzi do dalszego konfliktu, nie wprowadzając dobrych zmian o jakich mówiono w kampanii wyborczej. Potrzeba jest zdecydowanych działań naprawczych w sektorze i zakończenie karnawału kadrowego w spółkach energetycznych skarbu państwa. Rewizja dotychczasowej polityki zarządczej oraz likwidację obszarów drenujących majątek grup kapitałowych są właściwym kierunkiem optymalizacji kosztów w sektorze. Prezydium KSE NSZZ „Solidarność” jest zaniepokojone i wzywa do merytorycznego dialogu społecznego, zaprzestania kontynuacji dotychczasowych działań restrukturyzacyjnych oraz odbudowę dobrych relacji przy tworzeniu nowych rozwiązań w branży elektro – energetycznej.    

źródło:www.solidarnosc-energa.pl