Rok 2018 bez dywidendy

0
726
W piątek 25 maja 2018 roku rada nadzorcza Energi pozytywnie zaopiniowała rekomendację zarządu w sprawie podziału zysku netto spółki osiągniętego w 2017 roku.

Zarząd Energi podjął decyzję, iż nie będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku. W podjętej w piątek 25.05.2018 r. uchwale RN spółki podzieliła zdanie zarządu. Zysk netto za 2017 rok, w wysokości 106,6 mln zł ma być przeznaczony na kapitał zapasowy.

Rekomendacja zarządu wraz z opinią rady nadzorczej zostanie przedłożona walnemu zgromadzeniu, które podejmie ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku Energi za 2017 rok.

W 2017 roku Energa przeznaczyła na dywidendę 10 proc. zysku z roku poprzedniego, czyli prawie 78,7 mln zł, natomiast pozostałe 90 proc., czyli prawie 705 mln zł przeznaczono na kapitał zapasowy. Akcjonariusze otrzymali dywidendę w wysokości 0,19 zł za akcję.

Z zysku za 2015 roku Energa przeznaczyła na dywidendę 202,9 mln zł, czyli 0,49 zł na akcję, a z zysku za 2014 wypłaciła 596,3 mln zł dywidendy, czyli 1,44 zł na akcję.

źródło: www.cire.pl