Sprostowanie Komunikatu po spotkaniu 03.01.2022 Uzupełnienie

0
398

Informuję, iż w Komunikacie po spotkaniu 03.01.2022 UZUZPEŁNIENIE w wykazie organizacji związkowych, które odstąpiły od sporów zbiorowych bądź do nich nie przystąpiły w punkcie 9 błędnie wskazano Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Energetyki Słupsk. Za zaistniałą pomyłkę przepraszamy wszystkie wprowadzone w błąd osoby, a  szczególności Działaczy Związkowych i Członków Międzyzakładowego Związku Zawodowego pracowników Energetyki Słupskiej.