W ENEVIE chcą zmienić zasady wypłacania premii rocznej

0
750

6 maja br. Organizacje związkowe otrzymały pismo  podpisane przez pełnomocnika ds. związków zawodowych Pana Justyna Czajkowskiego dotyczące zmiany wypłaty premii rocznej dla pracowników za rok 2014.
Pracodawca powołując się na trudną sytuacje firm, chcę zmienić termin wypłaty premii rocznej, który zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy przypada na koniec maja br. oraz podzielić tą premię na 12 rat wypłacanych pracownikom w terminach wypłaty ich wynagrodzenia.

treść pisma z 6 maja br. skierowanego do Organizacji związkowych działających w ENEVA Energy Sp. z o.o.