W Operatorze podpisano porozumienia płacowe

0
690

W dniu wczorajszym związki zawodowe podpisany z pracodawcą (ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie) porozumienia dotyczące:

–  wypłaty premii z okazji Dnia Energetyka  treść porozumienia
–  zasad wypłaty środków na podstawie porozumienia zbiorowego  treść porozumienia