Wybory Władz Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki

0
465

27 czerwca br., mszą św. w Kaplicy Świętej Kingi w Kopalni Soli Wieliczka rozpoczął się Kongres  Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki (KSGiE).
Po mszy uroczyście wręczono Odznaczenia Państwowe zasłużonym działaczom KSGiE.
Zaproszeni Goście oraz uczestnicy Kongresu złożyli podziękowania dla ustępującego Przewodniczącego Kazimierza Grajcarka.
Po przyjęciu uchwał porządkowych i wysłuchaniu sprawozdań, złożonych przez Przewodniczącego K.Grajcarka i Komisji Rewizyjnej, 60 delegatów z całego kraju przystąpiło do głównego punktu Kongresu czyli wyboru władz KSGiE na kadencję 2018-2022 r. 

Delegaci w tajnych wyborach funkcję Przewodniczącego KSGiE powierzyli Jarosławowi Grzesikowi z z Kopalni Węgla Kamiennego „BOBREK”.