Wzrost płac w roku 2020 w ENERGA-OPERATOR SA o/Olsztyn

0
1207

W dniu 7 stycznia br. zostało zawarte Porozumienie nr 1 dotyczące wzrostu płac w roku 2020 dla pracowników ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Olsztynie.
Zgodnie z podpisanym dokumentem wartość wzrostu miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wraz ze wszystkimi należnymi dodatkami wynikającymi z ZUZP (pochodnymi) w przeliczeniu na uprawnionego pracownika wynosi 280,00 zł. brutto. W praktyce oznacza to wzrost indywidualnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w przedziale od 180,00 do 200,00 zł. brutto.

 Porozumienie nr 1 z dnia 07.01.2020 r.