Pismo do Zarządu ENERGA SA w sprawie zaprzestanie wypłaty ekwiwalentu energetycznego dla emerytów i innych uprawnionych

0
671

W dniu 2 grudnia br. Organizacje Związkowe działające w Grupie kapitałowej ENERGA wystosowały pismo do Zarządu Spółki w sprawie zaprzestania wypłaty  ekwiwalentu energetycznego dla emerytów i innych uprawnionych. W piśmie tym Związki Zawodowe zaznaczyły iż decyzja ta stanowi złamanie spokoju społecznego w Grupie oraz świadczy o celowym działaniu Pracodawcy mającym na celu min.:skonfliktowanie załogi.
Więcej szczegółów znajdziecie w piśmie poniżej.

treść pisma