Zarząd Energi za wypłatą 0,19 zł dywidendy na akcję

0
628

Zarząd Energi zarekomendował walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy z zysku netto za 2016 roku w wysokości 0,19 zł za akcję, czyli 10 proc. zysku netto.Zysk netto Energi za 2016 rok wyniósł 783 542 643,96 zł. Zarząd spółki rekomenduje, aby na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczyć 10 proc. zysku, czyli 78 672 751,66 zł, natomiast pozostałe 90 proc. zysku, czyli 704 869 892,30 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.