Zasady ustalania i wypłacania wynagrodzenia
za wykrycie nielegalnego poboru energii

0
659

W związku z powrotem TOO do ENERGA-OPERATOR SA “Solidarność” złożyła do pracodawcy projekt załącznika do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dotyczący zasad ustalania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników EOP z tytułu wykrycia i likwidacji nielegalnego poboru energii elektrycznej.