Zebranie komisji MOZ NSZZ”Solidarność”

0
434

W dniu 23 sierpnia br. odbyło się spotkanie komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ “Solidarność” . Spotkanie zdominowała dyskusja nad parafowanym w dniu 11 sierpnia br. projektem Porozumcie w sprawie zabezpieczenia praw pracowniczych, socjalnych i związkowych dla pracowników Grupy ENERGA . Zostały wyjaśnione wątpliwości, co do zapisów porozumienia, tak aby członkowie Komisji mogli wyjaśnić znaczenie poszczególnych zapisów członkom naszego związku. Na spotkaniu poruszono również temat obchodów XXXVII-lecia powstania NSZZ ” Solidarność. Główne obchody w naszym regionie odbędą się w najbliższą niedzielą, tj.27 sierpnia w Olsztynie. Poniżej zaproszenie. 

 

Przypominamy, iż Zgodnie z uchwałą XXII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ “Solidarność” od 2008 r. sierpień został ustanowiony Miesiącem Honorowego Krwiodawstwa NSZZ “Solidarność”. To wyraz wdzięczności za pontyfikat Jana Pawła II i praktyczna realizacja Jego nauki.