15.07.2015 Nowy Minister Skarbu Państwa spotkał się z władzami SGiE NSZZ Solidarność.

0
813

Minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński w Warszawie spotkał się z przedstawicielami Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”. Tematami spotkania były negatywne skutki przeprowadzanych przekształceń w sektorze elektro-energetycznym, oraz funkcjonowanie nowej formuły dialogu. Ze strony SGiE NSZZ „Solidarność” w spotkaniu udział wzięli Przewodniczący Kazimierz Grajcarek, Jerzy Moryc, oraz Roman Rutkowski. Strona związkowa przedstawiła negatywne skutki jakie wniosły programy restrukturyzacyjne w sektorze elektro-energetycznym, oraz zagrożenia wdrażania dalszej polityki oszczędzania za wszelka cenę. Poruszono również kwestię skandalicznego poziomu BHP jaki wnoszą zewnętrzne podmioty gospodarcze pozyskujące pracę w sektorze elektro-energetycznym, i braku reakcji ze strony właścicielskiej. Negatywnie oceniono działania pracodawców w kwestii nie stosowania Ponad Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w sektorze elektro-energetycznym. Przekazano również informacje o powstałych sporach zbiorowych w grupach kapitałowych z powodu braku porozumień płacowych, i organizowanych manifestacjach z tego powodu. Minister Skarbu Państwa obiecał pomoc w utworzeniu związku pracodawców, który rozpocznie nową formułę dialogu. Strona związkowa została poinformowana o przygotowywanym nowym projekcie dla sektora paliwowo-enegetycznego, który pomoże rozwiązać obecną trudną sytuację w górnictwie, umożliwiając jednocześnie tworzenie nowych inwestycji. Wstępnie ustalono kolejny termin spotkania.