19-21.10.2016 Obradowała KSE NSZZ Solidarność

0
1189

W dniach 19-21 października 2016r. w Koninie odbyło się posiedzenie Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” (KSE). Głównym tematem posiedzenia KSE było przedstawienie zmian do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. dot. bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Przewodniczący KSE NSZZ „Solidarność” przekazał informację z posiedzeń Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej. Rozmawiano również o wprowadzanym kodeksie etyki w Grupie Kapitałowej PGE, oraz zagrożeniach jakie niosą wprowadzane nowe wewnętrzne regulacje bez uzgodnień ze związkami zawodowymi. Na posiedzeniu KSE NSZZ „Solidarność” przedstawiano obecną sytuację w energetyce, podkreślając potrzebę zabezpieczania praw pracowniczych w nowych procesach restrukturyzacyjnych. Poinformowano członków KSE NSZZ „Solidarność” o zmianie adresu do biura KSE (kse.nszz.solidarnosc@gmail.com). W wolnych wnioskach i sprawach bieżących na posiedzeniu KSE rozmawiano o prawie układowym w energetyce, oraz proponowanych rozwiązaniach, które zdaniem NSZZ „Solidarność” mogą wprowadzać niekorzystne zmiany dla pracowników. Obecne zmiany z jakimi spotykamy się w energetyce, oraz polityka optymalizacji kosztów bez uzgodnień ze związkami zawodowymi doprowadzi do eskalacji dalszego niezadowolenia w sektorze energetycznym wywołując falę protestów ze strajkami włącznie.

źródło:wwwsgie.pl/ske