2 maja ogólnopolski protest pracowników handlu. List otwarty

0
797

2 maja odbędzie ogólnopolski protest pracowników handlu. Jego powodem są fatalne warunki pracy, niskie wynagrodzenia oraz brak dialogu społecznego w branży. Handlowa Solidarność przestrzega, że jeżeli pracodawcy nie przystąpią do rozmów, organizowane będą kolejne, coraz bardziej radykalne akcje protestacyjne – czytamy w komunikacie Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ “Solidarność”.

To nie Solidarność wymyśliła ten protest. To oddolna inicjatywa samych pracowników. Liczymy, że ta akcja protestacyjna wreszcie uświadomi pracodawcom jak wielkie jest niezadowolenia pracowników handlu i skłoni ich do rzeczywistego branżowego dialogu ze stroną społeczną

– mówi Alfred Bujara przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ “Solidarność”.