2080 zł płacy minimalnej w 2018 roku?

0
888

Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2018 r., przedłożoną przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Rząd proponuje, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. wynosiło 2080 zł. Oznacza to wzrost o 80 zł (4 proc.) w stosunku do 2017 r. Jednocześnie Rada Ministrów proponuje, aby minimalna stawka godzinowa w 2018 r. wynosiła 13,50 zł (w 2017 r. jest to 13 zł). Zdaniem „Solidarności” płaca minimalna w 2018 roku powinna wynosić co najmniej 2160 zł.

Przez cały okres transformacji od 1990 roku płace rosły wolniej niż wydajność pracy, jest zatem przestrzeń, aby dokonać podwyżki. Jeśli chodzi o minimalne wynagrodzenie to są jego dwa warianty. Jak powiedział minister przewodniczący Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało wzrost minimalnego wynagrodzenia do 2100 zł brutto, a Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów do 2080 zł.

– Nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej powinien być nie niższy niż 5,8 proc., wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej powinien być nie niższy niż 11,2 proc. a płaca minimalna powinna wzrosnąć nie mniej niż 8 proc. – zdecydowało Prezydium Komisji Krajowe NSZZ „Solidarność”.  Zgodnie z wyliczeniami związkowych ekspertów wzrost minimalnego wynagrodzenia o 8 proc. przybliża płacę minimalna w relacji do przeciętnego wynagrodzenia do poziomu 50 proc. Wyniósłby on w 2018 r. 47,9 proc. (obecnie to 47,2).

– W 2011 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia w relacji do przeciętnego wynagrodzenia wynosiła 42 proc. Dzisiaj jest to ponad 47 proc. a w przyszłym roku jeśli zostanie uwzględniony nasz postulat osiągnie blisko 48 proc. – tłumaczy Henryk Nakonieczny, członek Prezydium KK, odpowiedzialny za działy eksperckie i przypomniał o generalnym postulacie „Solidarności”, który został zawarty w obywatelskim projekcie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu z 2012 r., który zakłada ścieżkę dojścia do poziomu 50 proc. Zawarty w projekcie algorytm zakłada wzrost zależny od wzrostu PKB. Obecne wyliczenie jest zgodne tą zasadą.

W swojej decyzji Prezydium KK postuluje również, aby wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wyniósł nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2017 r. zwiększony o co najmniej 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2017.

Dane Eurostatu z początku roku porównują dane z 22 krajów, wskazują, że Polska zajmuje w zestawieniu 14 miejsce. Najgorzej zarabiają Europejczycy odbierający pensję minimalną w Rumunii – 275 euro (1,1 tys. zł), w Łotwie i Litwie – 380 euro (1,5 tys. zł). Mieszkańcy Luksemburga za swoją miesięczną pracę mają co najmniej 1999 euro (8,3 tys. zł).