23 czerwca br. obradował Zarząd Regionu

0
1194

W ostatnim przed okresem wakacyjnym posiedzeniu Zarządu Regionu W-M NSZZ “Solidarność” uczestniczyli wszyscy nowo wybrani przewodniczący Oddziałów Regionu.

Na początku spotkania świeżo upieczeni, chociaż w niektórych przypadkach dysponujący już dużym doświadczeniem, szefowie Oddziałów : Janusz Domżalski (Iława), Henryk Ciuksza (Ostróda), Tadeusz Fatkowski (Ełk), Mirosław Zduńczyk (Giżycko), Andrzej Parda (Kętrzyn), Andrzej Wróbel (Szczytno), Witold Darski (Bartoszyce) krótko przedstawili się zebranym.

Przewodniczący Zarządu Regionu W-M Józef Dziki zrelacjonował ostatnie posiedzenia Komisji Krajowej i Sztabu Protestacyjnego. Przekazał informację o zawieszeniu ogólnokrajowego pogotowia strajkowego. Komisja Krajowa zdecydowała o tym na posiedzeniu w Toruniu (16-17.06.) ze względu na zmieniającą się sytuację – postępy w pracach nad utworzeniem Rady Dialogu Społecznego w miejsce skompromitowanej Komisji Trójstronnej, perspektywę wsparcia pożądanych przez Związek zmian przez nowego Prezydenta RP i realną szansę na korzystny dla świata pracy wynik jesiennych wyborów parlamentarnych.

Przedstawiono postępy w przygotowaniach do regionalnych obchodów XXXV-lecia utworzenia NSZZ “Solidarność” w Olsztynie (22.08.) i w Bartoszycach.

Omówiono sytuację w kilku zakładach pracy m.in. w GHG Nidzica, w ANIMEX Morliny, w ZSP-G w Ameryce i w Szpitalu Powiatowym w Szczytnie. Poruszono także kwestie związane z problemami pracowniczymi w branży energetycznej, na kolei, w Poczcie Polskiej i w szkolnictwie wyższym.

Wśród poruszanych spraw wewnątrzzwiązkowych znalazły się kwestie dotyczące efektywnego gospodarowania majątkiem Związku. Skarbnik ZR Marek Przybysz poinformował uczestników zebrania o aktualnej sytuacji finansowej. 

Jarosław Borowik przekazał na ręce Przewodniczącego ZR podziękowania od Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Smolajnach za udział w uroczystości nadania w/w placówce im. ks. Jerzego Popiełuszki.

źródło:http://www.solidarnosc-olsztyn.pl/