9-10.07.2015 obradowało Prezydium KSE NSZZ Solidarność

0
796

W siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Koninie, odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność”. Głównymi tematami jakie zdominowały lipcowe posiedzenie były:- informacje z posiedzenia Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”, -XXX Pielgrzymka Energetyków na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach 22-23 sierpnia 2015r. w Częstochowie, oraz negatywny wpływ przeprowadzonych przekształceń w grupach energetycznych, którego efektem jest likwidacja tysięcy miejsc pracy i narastające niezadowolenie odbiorców z świadczonych usług zwłaszcza podczas występujących awarii. Decyzją Prezydium KSE NSZZ „Solidarność” jest podjęcie stanowiska skierowanego do Zarządów Grup Energetycznych, z żądaniem zaprzestania działań restrukturyzacyjnych, które destabilizują funkcjonowanie spółek dystrybucyjnych obniżając dotychczasowe standardy BHP. Stanowisko zostanie przesłane do Premier RP, Ministra Skarbu Państwa, Ministra Gospodarki oraz Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”.

Stanowisko Prezydium KSE

 Pismo Przewodniczącego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki do MSP