Download

Poniżej znajdziesz przydatne dokumenty

Porozumienie w sprawie zabezpieczenia praw pracowniczych, socjalnych i związkowych dla pracowników Grupy ENERGA z dnia 18 września 2017 roku
Statut NSZZ  “Solidarność”
Deklaracja członkowska wraz z klauzulą informacyjną
Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji członkowskiej
Wniosek o wydanie karty Lotos (karta rabatowa)
Wniosek o wypłatę statutową
Ustawa o związkach zawodowych
Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
Kodeks pracy
Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
Ustawa o społecznej inspekcji pracy