Emerytura – prawo do wyboru

0
806

 

Spotkanie / konferencja z udziałem przedstawicieli  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Kancelarii Prezydenta RP, Komisji Krajowej NSZZ “S”odbędzie się  25.05. br. w Olsztynie  w sali nr 160 W-M Urzędu Wojewódzkiego ( Olsztyn Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9 ).

Prezydent Andrzej Duda razem z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietą Rafalską i Przewodniczącym KK NSZZ “Solidarność” Piotrem Dudą rozpoczął kampanię społeczno-informacyjną “Godny Wybór”. Przywrócenie wieku emerytalnego”. Jej celem jest uświadomienie obywatelom, że przejście na emeryturę jest prawem, a nie obowiązkiem, oraz podkreślenie braku zagrożeń w związku z obniżeniem wieku emerytalnego.

   Prezydent zwrócił uwagę, że wszyscy ekonomiści i specjaliści od spraw społecznych są zgodni, że wzrost zamożności społeczeństwa przekłada się na wydłużenie życia obywateli, “co w efekcie oznacza przynajmniej potencjalnie możliwość dłuższej aktywności zawodowej”.

  – Ale nie tyle istotny jest ustawowy wiek przejścia na emeryturę, co naprawdę rzeczywiste znacznie ma efektywny wiek przejścia na emeryturę i z tym wiekiem jest związana jedna bardzo ważna kwestia – otóż w dużej mierze ma on charakter przede wszystkim zindywidualizowany, tzn. jest związany z konkretną jednostką ludzką, z konkretnym człowiekiem, z jego własnymi uwarunkowaniami, przekonaniami i potrzebami życiowymi, rodzinnymi, z jego możliwościami zdrowotnymi, a także na samym końcu z jego osobistą wolą – podkreślił Prezydent.

 – Dlatego ta idea, że powinien zostać wprowadzony przede wszystkim wybór, że ludzie powinni mieć wybór co do momentu zakończenia aktywności zawodowej i co do przejścia na emeryturę; że ustawowy wiek emerytalny powinien być momentem, w którym obywatel uzyskuje prawo do przejścia na emeryturę, prawo do zakończenia aktywności zawodowej – powiedział Andrzej Duda.

    Prezydent podkreślił, że każde rozwiązanie prawne, które ma dobrze funkcjonować w społeczeństwie demokratycznym, musi mieć akceptację społeczną, inaczej państwo źle funkcjonuje, aktywność społeczna spada, a obywatele próbują omijać przepisy.
 
źródło:http://www.solidarnosc-olsztyn.pl