Fiasko rozmów w PKP Cargo. Będzie referendum strajkowe

0
806

30 lipca fiaskiem zakończyły się negocjacje płacowe w PKP Cargo. Związki zawodowe nie zgodziły się na zaproponowaną przez zarząd spółki podwyżkę w wysokości 110 zł netto. Domagają się wzrostu płac na poziomie 250 zł netto dla każdego pracownika. 3 sierpnia w zakładach PKP Cargo w całej Polsce rozpocznie się referendum strajkowe.

Dwudniowe rozmowy płacowe w siedzibie PKP Cargo w Warszawie zakończyły się podpisaniem protokołu rozbieżności. Negocjacje były prowadzone z udziałem mediatora w ramach rozpoczętego w lutym sporu zbiorowego na tle płacowym. – Podpisanie protokołu rozbieżności oznacza zakończenie negocjacji. Teraz skorzystamy z innych dozwolonych prawem środków. Od poniedziałku ruszamy z referendum strajkowym. Jeśli w głosowaniach załogi poprą strajk, to na początku września spółka stanie – zapowiada Henryk Grymel, przewodniczący kolejarskiej Solidarności.
 
Grymel informuje, że podpisany przed upublicznieniem akcji PKP Cargo pakt gwarancji pracowniczych zapewnia pracownikom spółki coroczne podwyżki wynagrodzeń, które powinny obowiązywać od 1 lipca każdego roku. – Podczas negocjacji prezes najpierw zaproponował podwyżki w wysokości 45 zł netto. Później propozycja zarządu wzrosła do 110 zł netto. Nasz postulat to 250 zł – wyjaśnia Henryk Grymel.
 
Przewodniczący kolejarskiej Solidarności dodaje, że niedawno decyzją rady nadzorczej członkowie zarządu otrzymali podwyżki w łącznej wysokości 10 tys. zł. – Wobec tego faktu, a także wobec braku nowych propozycji zarządu PKP Cargo w sprawie podwyżek dla pracowników i niemożności osiągnięcia porozumienia na etapie mediacji, związki zawodowe biorące udział w sporze postanowiły zawiązać komitet protestacyjno-strajkowy i przeprowadzić referendum strajkowe w PKP Cargo – napisali związkowcy w specjalnym komunikacie.
 
Trwającym dwa dni negocjacjom płacowym towarzyszyły pikiety przed siedzibą spółki. Wzięło w nich udział blisko 600 pracowników z całego kraju. Protesty kolejarzy wsparli m.in. górnicy z kopalni Budryk i Brzeszcze.  

Po kolejnej turze mediacji i spisaniu protokołu rozbieżności, 31 lipca zarząd spółki ogłosił jednostroną decyzję o podwyżce dla wszystkich pracowników w wysokości 200 zł brutto.  PKP Cargo w całej Polsce zatrudnia 28 tys. pracowników.

źródło: http://www.solidarnosc.org.pl/