Inauguracja roku upamiętniającego 40. rocznicę śmierci ks. Popiełuszki

0
100
 

 

 

 

Modlitwą przy grobie Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki – o wolność od lęku i nienawiści – zainaugurowany został 28 lutego br. rok upamiętnienia 40. rocznicy jego męczeńskiej śmierci. Modlitwa ta odbywać się będzie codziennie, o godz. 21.00 przez 37 tygodni, w nawiązaniu do 37 lat życia kapłana. Obchody zakończą się 3 listopada, w 40. rocznicę pogrzebu ks. Popiełuszki.

Data inauguracji

28 lutego to data nieprzypadkowa. Tego dnia, w 1982 r. ks. Jerzy Popiełuszko odprawił pierwszą Mszę św. za Ojczyznę w kościele pw. św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Tam właśnie, przy grobie Błogosławionego, odbywać się będzie codzienna modlitwa. Dziś, w dniu inauguracji rocznicowych obchodów, podczas modlitwy obecni będą kapłani oraz świadkowie tamtych wydarzeń.  

Modlitwa przy grobie

Modlitwa przy grobie ks. Popiełuszki wznoszona będzie w intencji o wolność od lęku i nienawiści a także w intencji Ojczyzny. Ma to być program „osobistej i społecznej, duchowej przemiany”. Uczestnicy w każdym z 37 tygodni będą mogli zapoznać się z krótkim rozważaniem i fragmentem homilii ks. Popiełuszki oraz pytaniami do własnej refleksji. Osoby włączające się w modlitwę zaproszone są też do podjęcia postu od agresywnych zachowań i słów oraz od niechęci względem bliźniego i siebie samego. Temu zaproszeniu towarzyszy też zachęta do wrażliwości na potrzeby innych.

Modlitwa prowadzona codziennie w Sanktuarium zakończy się 3 listopada, w 40. rocznicę pogrzebu ks. Popiełuszki. Pogrzeb ten w 1984 r. zgromadził kilkusettysięczną rzeszę wiernych.

Rozmaite inicjatywy

Modlitwa przy grobie ks. Popiełuszki to jedna z wielu inicjatyw, które podejmowane będą w trakcie niemal rocznych obchodów rocznicy jego śmierci. W działania angażują się uniwersytety, jednostki administracji, NSZZ „Solidarność”, liczne instytucje naukowe i kulturalne. Zaplanowanych jest wiele wydarzeń artystycznych, koncertów, wystaw, przeglądów filmowych. Będą też liczne wydarzenia naukowe, w tym sesja poświęcona nauczaniu społecznemu księdza Jerzego Popiełuszki a  także dużo wydarzeń religijnych i wyjątkowych celebracji.

Informacje na ten temat znaleźć można na stronie www.40rocznica.popieluszko.net.pl.

Rocznicowe obchody organizuje Społeczny Komitet Upamiętnienia 40 Rocznicy Porwania i Męczeńskiej Śmierci Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki we współpracy z Archidiecezją Warszawską i Sanktuarium Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. 

Źródło: KAI/tysol.pl