Informacja po spotkaniu w sprawie powrotu TOO

0
782

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie Związków zawodowych z przedstawicielami Zarządu w sprawie powrotu pracowników TOO. 
Spotkanie okazało się owocne. Ustalono zasady wypłat zaległych należności z tytułu wykrycia nielegalnego poboru energii elektrycznej oraz wypłat świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.  Natomiast podpisanie Porozumienia nastąpi po naniesieniu uwag związków zawodowych.
Kolejne spotkanie zaplanowano na 20-21 czerwca br.