informacja ze spotkania z Ministrem Energii

0
949

W Warszawie 2 sierpnia 2017r. odbyło się spotkanie Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” z Ministrem Energii Krzysztofem Tchórzewskim. Spotkanie zostało zorganizowane na wniosek  Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”, jako cykl spotkań Krajowych Sekcji zrzeszonych w SGiE NSZZ „Solidarność”. W spotkaniu udział wzięli Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, Wiceminister Energii Andrzej Piotrowski, Wiceminister Energii Grzegorz Tobiszewski, oraz Dyrektor Departamentu Energii Edward Słoma. Stronę NSZZ „Solidarność” reprezentowało Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność”. Ideą cyklu spotkań z ministrem, jest możliwość omówienia zagadnień  jakie zdaniem związku stwarzają zagrożenia dla praw pracowniczych w nowych procesach restrukturyzacyjnych, które mogą spowodować likwidację kolejnych tysięcy miejsc pracy.Głównym tematem poruszonym przez przedstawiciela Grupy ENERGA Bogdana Grzybowskiego była kwestia Porozumienia dotyczącego zabezpieczenia praw i interesów pracowników. Prezydium KSE NSZZ „Solidarność” zaapelowało do Ministra Energii o zwrócenie szczególnej uwagi w kwestii zawierania porozumień miedzy Zarządami  i Związkami Zawodowymi w procesach restrukturyzacyjnych. Minister Energii przekazał informacje dotyczącą skierowania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych do analizy między resortowych, żeby zmiany uzgodnione przez Zespół Trójstronny ds. Branży Energetycznej zostały jak najszybciej wdrożone w życie. Strony ustaliły, że jest potrzeba cyklicznych spotkań. Umożliwią one  bezpośredni przekaz w kwestiach spornych, efektem których będą wypracowane wspólne mechanizmy  do ich rozwiązania.