INFORMACJA

0
1852

W związku z pojawiającymi się informacjami, których autorami są przewodniczący innych związków zawodowych pragniemy poinformować, iż nasz kolega Roman Rutkowski znalazł się w Zarządzie ENERGA SA, jako pełnomocnik po to, aby pomóc w zawarciu Porozumienia (nowej Umowy Społecznej), które w chwili obecnej jest dla nas priorytetem!!! Został powołany na tą funkcję również po to, aby odtworzyć Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy (PUZP), który został rozwiązany przez poprzednie zarządy. Pragniemy przypomnieć, że z PUZP-u wynikają min zapisy dotyczące:
– zasad wypłacania dodatkowego wynagrodzenia za pełnienie pogotowia technicznego (domowego);
– zasad i norm korzystania z energii elektrycznej;
– zasad przyznawania i wypłacania jednorazowych odpraw emertalno-rentowych;
– zasad ustalania stawek wynagrodzenia.

To właściwie dzięki staraniom “Solidarności” może dojść do realizacji tak ważnych dla wszystkich pracowników Grupy ENERGA spraw. Niestety przewodniczący innych związków zawodowych pomimo zajmowanych stanowisk na najwyższych szczeblach w strukturach związkowych nie potrafią wnieść nic konstruktywnego do prowadzonych rozmów.
Nasi “Koledzy” musza się jeszcze wiele nauczyć w temacie prowadzenia negocjanci. Wskazane jest również, aby zajęli się oni pracą związkową, a nie martwili się o “Solidarność” – MY mamy się bardzo dobrze i dalej będziemy walczyć o zabezpieczenie Pracowników.

Kolejne spotkanie zaplanowane zostało na 21-22 czerwca br. O jego efektach na pewno Was poinformujemy.

informacja własna